[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Nederst på siden: hør flotilleadmiral Kristian Hauman fortælle om øvelsen, mens Thetis, Iver Huitfeldt og Absalon lægger fra kaj i Kiel.

Af Forsvarskommandoen


NATO-landenes øvelse Baltops er den største maritime øvelse i Østersøen og en af de største øvelser i Nordeuropa, hvor NATO-lande øver sammen med en række øvrige allierede lande. Øvelsen er amerikansk ledet og foregår fra den 9. juni til den 21. juni 2019.

Danmark deltager i år i øvelsen med fregatten Iver Huitfeldt, hvorfra Danmark leder en af øvelsens flådestyrker bestående af skibe fra flere nationer.

Derudover deltager Danmark med inspektionsskibet Thetis, hvorfra Danmark leder en af NATOS stående minerydningsstyrker, kaldet SNMCMG1 og endeligt deltager Danmark med støtteskibet Absalon.
I alt deltager cirka 450 danske soldater i øvelsen.Rusland har tidligere deltaget i øvelsen, men ikke siden 2014, hvor landet annekterede Krim-halvøen. I år har Rusland annonceret sin egen øvelse i Østersøen, også med både skibe og fly.

Fakta
Øvelse Baltops har eksisteret i 47 år. Årets øvelse har til formål at styrke de deltagende landes evner indenfor for de sømilitære discipliner samt deres evne til at samarbejde.

Baltops er planlagt lang tid i forvejen, og den er annonceret efter gældende regler og flaget op efter OSCE-kravene i Wien-dokumentet, som er skabt for at sikre gennemsigtighed og øge tilliden mellem medlemslandene.

BALTOPS-øvelsen er fortrinsvis en flådeøvelse, men den involverer styrker fra alle værn for at træne så realistisk som muligt.
Igen i år deltager amfibie-enheder fra blandt andet England og Holland og et element i øvelsen vil være landsætning af styrker i Sverige, Litauen og Estland.