[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen

Fra nytår varetages Søværnets nationale opgaver af en ny 3.Eskadre. Eskadren vil blive administreret af staben fra Flådestation Frederikshavn, men langt størstedelen af de ansatte, som i årsværk tæller 398 er placeret på tjenestesteder over hele landet.

Det bedste eksempel på det er de 21 redningsstationer, der dækker fra Bornholm til den jyske vestkyst og fra Skagen til Gedser.Danmarks sikkerhed og velfærd til søs
Så kort kan opgaven beskrives. I praksis er ansvaret dog meget bredt og samler en række mindre myndigheder under det samme våbenskjold, som i øvrigt netop er blevet godkendt. Ud over den allerede nævnte Kystredningstjeneste drejer det sig om Søværnets Overvågningsenhed, Division 31 (som omfatter patruljeskibene i Dianaklassen), division 32 (som omfatter miljøskibene og transportfartøjet Sleipner), samt skoleskibene, der varetager uddannelse af officerselever.

Etableringen af 3.Eskadre vil blive markeret med en større festlighed i Frederikshavn den 7.februar.

Se mere om den nye eskadre på denne side.