[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Julia Liberati, Forsvarskommandoen

Det er første gang, at aspiranter til både Jægerkorpset og Frømandskorpset er samlet i Frederikshavn til en seks uger lang basisuddannelse. Basisuddannelsen er første del af den nye operatøruddannelse, der foregår i fælles moduler og ved henholdsvis Frømandskorpset og Jægerkorpset.

- En fælles uddannelse giver god mening på mange måder. Blandt andet fordi der allerede er en del af de to korps’ metoder og kompetencer, der overlapper hinanden, siger chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter Boysen.


En del af den fælles uddannelse er svømmeundervisning, som foregår i Frederikshavn.

I 2018 blev det besluttet, at der skulle laves en ny uddannelsesstruktur for ansøgere til Forsvarets specialoperationsstyrker. Den nye uddannelsesstruktur indeholder to væsentlige nye tiltag – civile kan nu også søge ind til Jægerkorpset, og nogle af faserne i uddannelsen foregår i samspil mellem de to korps.

- Én uddannelse med fælles forløb vil skabe mere sammenhæng og give soldaterne bedre forståelse for og indblik i hinandens metoder og evner, og derudover udnytter uddannelsen de samlede ressourcer bedre, siger generalmajor Peter Boysen.

Igennem hele uddannelsen vil aspiranterne blive vurderet af Jægerkorpsets og Frømandskorpsets instruktører, så det i efteråret til sidst kun er de bedst egnede aspiranter og elever, der bliver optaget i et af de to korps.


Aspiranter gør klar på bassinkanten på Søværnets Center for Sergent og Maritim Uddannelse i Frederikshavn.

Civile jægeraspiranter klædes på
På Søværnets Center for Sergent og Maritim Uddannelse i Frederikshavn har 36 unge mænd således siden begyndelsen af januar modtaget uddannelse i grundlæggende militære færdigheder, taget speedbådscertifikat, oparbejdet skydefærdigheder, fået svømmeundervisning og meget andet. 19 aspiranter er optaget med henblik på at komme til Frømandskorpset og 17 aspiranter er optaget med henblik på at komme til Jægerkorpset.

Selvom det for første gang er muligt for civile at søge ind som aspirant til Jægerkorpset, er der ikke kommet nogen ind denne gang.

- Det, vi skal bruge tiden i Frederikshavn til fremover, er at få civile og meget unge i systemet klædt ordentligt på til at blive en del af Forsvaret og forhåbentlig på den lange bane blive en del af specialoperationsstyrkerne, siger instruktør Nielsen, der har været instruktør i Jægerkorpset i syv år.


Jægerkorpset har ansvaret for undervisningen i felttjeneste.

At basisuddannelsen i Frederikshavn er fælles ses blandt andet i svømmebassinet, hvor Frømandskorpsets instruktører har overtaget en del af undervisningen for Jægerkorpsets aspiranter. Tilsvarende har Jægerkorpsets instruktører ansvaret for dele af undervisningen i eksempelvis felttjeneste og orienteringslære for begge af korpsenes aspiranter og elever.

Undervejs i uddannelsen vil aspiranter fra Jægerkorpset og elever fra Frømandskorpset møde hinanden til fælles uddannelse flere gange, men der vil også være faser, hvor Jægerkorpsets uddannelse foregår ved Jægerkorpset i Aalborg og uddannelsen ved Frømandskorpset foregår på Marinestation Kongsøre, hvor Frømandskorpset hører til.

Læs mere om, hvordan optagelser til de to korps foregår:

Frømand

Jægersoldat