[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Naser Khader repræsenterede Folketinget og sendte OIR Hold 10 afsted med parade og tale på Livgardens Kaserne i Høvelte.


'SE VIDEO NEDERST

Af Anders V. Fridberg, Forsvarskommandoen 

Øvelsesterrænet i Oksbøl har i de første uger af juni igen summet af aktiviteter, hvor danske instruktører underviser andre danske soldater i meget grundlæggende soldaterfærdigheder på engelsk via en arabisktalende tolk.


En af de danske instruktører underviser via tolk. Soldaten i den blå vest simulerer en af de grænsebetjente, som skal undervises.

Undervisningen på engelsk og tolkningen til arabisk for soldater, der ikke taler sproget, er en del af træningen af de instruktører og tolke fra det danske OIR Hold 10, der snart skal undervise irakere på Al Asad-basen i Irak. Det samme er de lektioner i kulturelle forskelle, og hvordan man håndterer dem, der også bliver spillet ind træningen, hvor det i virkeligheden er trænerne, der bliver uddannet.

”Princippet er, at det hold, der senest er kommet hjem, uddanner det hold, der skal derned. Det vil sige, at det er Hold 8, der kom hjem for nogle måneder siden, der er med til at uddanne hold 10. Det betyder at man kan give dem en så realistisk indføring i opgaven som overhovedet muligt, og at man kan tilpasse uddannelsen til den udvikling, der sker i missionen”, forklarer oberstløjtnant Henrik Flach, der er chef for Tjenestegrensinspektørelementet for Kamptjenesten i Hæren.


Den Kongelige Livgarde bidrager med de soldater, der passer på instruktørerne, når de underviser.

Større fokus på vejsidebomber og uddannelse af instruktører
Nogenlunde samtidig med, at soldaterne fra Hold 8 kom hjem til Danmark tilbageerobrede irakerne, støttet af soldater fra den internationale koalition, de sidste rester af land, som ISIL kontrollerede. Derfor er der tendenser til, at terrororganisationen er begyndt at overgå til en anden måde at operere på, hvor de i stigende grad anvender vejsidebomber. Det får betydning for den uddannelse, som danskerne gennemfører.

”Jeg tror, at vi kommer til at lægge et større fokus på, hvordan de irakiske sikkerhedsstyrker skal håndtere truslen fra vejsidebomber og andre improviserede sprængmidler. Vi vil stadig tilbyde en bred vifte af uddannelser, men jeg tror, at der vil være en større efterspørgsel efter lige præcis denne her type uddannelse,” siger chefen for OIR Hold 10, oberstløjtnant Frederik B. Calundan.

Det ændrede fokus er med til at holde motivationen høj hos de soldater fra Ingeniørregimentet, der er en del af holdet.

”ISIL er trukket meget tilbage, men de har stadig mange sympatisører i området, og de benytter IED’er i deres angrebsmetoder.  Og det at imødegå IED’er er vores spidskompetence, så vi glæder os til at komme ned og undervise irakerne i det, som vi er erfarne i” fortæller oversergent Preben i en kort pause, mens hans træningsteam skifter fra instruktion i kropsvisitering til grundig gennemsøgning af biler.


Sikringsstyrken modtager befaling.

Ud over at have et større fokus på vejsidebomber forudser chefen for det næste danske hold også, at hans hold skal være med til at forberede, at OIR missionen langsom bevæger sig mod sin afslutning.

”Jeg tror, at vi vil se, at missionen er på vej ind i sin afsluttende fase i løbet af det næste halvandet års tid, og derfor vil vi også have en større vægt på uddannelse af instruktører, så irakerne kan overtage ansvaret for at uddanne egne styrker, ” siger oberstløjtnant Calundan.


Fakta om OIR Hold 10
Det danske Operation Inherent Resolve Hold 10 består af omkring 180 soldater. Den danske styrke kaldes Task Force Dragon. Styrken består af en stab, danske og baltiske instruktørhold, et tolkebidrag af sprogofficerer og arabisktalende tolke og en sikringsstyrke bestående af infanterister – guardian angels. På basen i Irak benytter styrken også lokalt ansatte tolke.

Hold 10 skal lige som de foregående hold primært undervise sikkerhedsstyrker fra det irakiske grænsepoliti. Sikkerhedsstyrkerne skal undervise i blandt andet grundlæggende soldaterfærdigheder, skydning, mortérskydning, førstehjælp, ingeniørtjeneste og imødegåelse af vejsidebomber. Den danske rummer soldater fra stort set alle dele af Hæren, ligesom Flyvevåbnet også bidrager.

Forsvaret har bidraget til operationen siden 2014.

Læs mere om det danske træningsbidrag her.