[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Hovedformålet med at oprette Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er at skabe bedre rammer for Forsvarets vedligeholdelsesområde, så området kan understøtte Forsvarets operative behov, aktiviteter og beredskaber bedst muligt. Den nye organisering vil i højere grad muliggøre, at området kan drives med fokus på ressourceanvendelsen, 

Målet er, at den operative del af Forsvaret oplever en bedre og mere sammenhængende løsning af de mange vedligeholdelsesopgaver. Dette vil forbedre Forsvarets evne til at holde fly, skibe, køretøjer og alt øvrigt materiel indsatsklart såvel under uddannelse som under indsættelse.

Samlet set berører etableringen ca. 1.700 stillinger, og bemandingen overføres 1:1 fra den eksisterende struktur. Der skal ikke opnås besparelser ved afskedigelser af medarbejdere. Det kan dog blive nødvendigt at omskole medarbejdere til også at kunne løse andre opgaver, ligesom ændringer i opgaveløsningen kan medføre, at enkelte stillinger på sigt må flyttes.