[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Julia Liberati, Forsvarskommandoen

I slutningen af september løb NATO-øvelsen Trident Jackal af stablen. Det var den første store øvelse for det personel i Specialoperationskommandoen, der skal indgå i det deployerbare specialoperationsstyrkehovedkvarter, Composite Special Operations Component Command (C-SOCC).Hovedkvarteret opstilles i et samarbejde mellem Danmark, Belgien og Holland, og øvelsen, der blev afholdt i henholdsvis Stavanger, Norge og på Menorca, Spanien, havde således deltagere fra alle tre nationer.

”Hovedkvarteret skal i løbet af 2020 bemandes med op til 45 personer fra hver af de tre deltagende nationer, så det er vigtigt for os, at vi tidligt får mulighed for at forstå og træne i den komplekse ramme, som de store NATO-øvelser byder os,” siger chef for projektgruppen, oberstløjtnant Jørgen Nyholm.

Samarbejdet trænet i større sammenhæng
Formålet med øvelsen var at støtte et spansk hovedkvarter med at blive NATO-certificeret som et såkaldt Joint Headquarters, der er et hovedkvarter, der kan lede værnsfælles operationer.

”At vi fra alle tre nationer kunne være en del af øvelse Trident Jackal, gav os en rigtig god mulighed for en indledende test af vores kapacitet og især at få erfaring med vores procedurer i samspil med andre NATO-hovedkvarterer. Det gav os også mulighed for at træne i et set-up, der afspejler den virkelighed, vi selv vil skulle operere i på sigt,” siger oberstløjtnant Jørgen Nyholm.

Øvelsen viste sig også at være givende for de tre nationer, der allerede nu har etableret et godt samarbejde.

”Alle tre nationer har et godt udgangspunkt takket være de fælles uddannelsesforløb, der er blevet gennemført enten ved kurser på NATO’s Special Operations School i Belgien, eller ved at de tre nationer er gået sammen om fælles forberedende uddannelsesaktiviteter. Der er fortsat et stykke vej, men der er allerede nu rigtig meget godt at bygge videre på,” siger oberstløjtnant Jørgen Nyholm.

Efterspurgt kapacitet i NATO
Specialoperationshovedkvarteret (C-SOCC) er en efterspurgt kapacitet i NATO, der står over for udfordrende opgaver i blandt andet Østersø-regionen, Mellemøsten og Nordafrika.

”Det overordnede mål med oprettelsen af Composite Special Operations Component Command er at opbygge et deployerbart specialoperationsstyrkehovedkvarter, der i rammen af NATO, FN og de koalitioner, som Danmark, Belgien og Nederlandene måtte tilslutte sig, kan lede specialoperationsstyrker indsat i internationale operationer,” siger chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter Boysen.

Hovedkvarteret skal være fuldt operativt med udgangen af 2020, hvorefter det er tilmeldt NATO’s stående beredskab, NATO Response Force, i hele 2021.

”Det betyder, at alt fra bemanding af funktioner, uddannelses- og øvelsesaktiviteter, materielanskaffelser med videre skal være på plads på dette tidspunkt,” siger generalmajor Peter Boysen.

Danmark skal lede det deployerbare specialoperationsstyrkehovedkvarter frem til og med 2021. Det er derfor Specialoperationskommandoens opgave at drive projektet med oprettelsen af C-SOCC i samarbejde med de to andre nationer.

FAKTA
I ”Aftale på Forsvarsområdet 2018-2023” fremgår det, at Specialoperationskommandoen (SOKOM) skal styrkes med materiel for at blive klar til at indgå i et deployerbart specialoperationsstyrkehovedkvarter(C-SOCC).

Hovedkvarterets opgave er først og fremmest at planlægge, koordinere og lede specialoperationer. Opgaverne omfatter blandt andet indsamling, analyse og bearbejdning af informationer og efterretninger samt styring og koordinering af støtte til specialoperationsenhederne under deres opgaveløsning.

C-SOCC er oprindeligt en idé der opstod i et samarbejde mellem Canada, Danmark, Belgien og Nederlandene i 2014. Canada forlod dog projektet senere pga. en række nationale prioriteringer og ulempen ved at skulle operationalisere et praktisk orienteret samarbejde på tværs af Atlanten.

I februar 2017 er der underskrevet et Letter of Intent (LoI) på ministerielt niveau mellem de tre nationer.

I juni 2018 underskrev de tre nationer et Memorandum of Understanding (MoU) på ministerielt niveau.

I løbet af 2020 certificeres C-SOCC som hovedkvarter i rammen af NATO Response Force.