[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Forsvarskommandoen

Rødovre Kommune inviterer i år for første gang sine lokale veteraner til et arrangement på Flagdagen for Danmarks Udsendte den 5. september. Hidtil har kommunen blot markeret flagdagen ved at hejse flaget på de kommunale bygninger den 5. september. I år inviterer kommunen veteraner fra kommunen til morgenkaffe og fællessang. Arrangementet afholdes klokken 9 til 11 i Kulturhuset Viftens foyer.

”Veteranerne fortjener en stor tak for den indsats, de har ydet for Danmark,” siger borgmester Erik Nielsen.

Ud over at fejre flagdagen har Rødovre i 2019 også styrket sin indsats for veteraner på en række andre områder. Kommunen vil supplere de nationale aktiviteter under Veterancenteret ved at støtte op om lokale veteraninitiativer, gøre en særlig indsats i forhold til veteraners kompetencer og ressourcer samt støtte veteraner og faldne soldaters pårørende.

”Vi skal hjælpe de borgere, der har været udsendt i krig. Det er staten, der sender dem ud, men det er vores borgere. Langt de fleste veteraner er velfungerende, men nogen har ar på sjælen og brug for hjælp. Dem skal vi hjælpe,” siger Erik Nielsen.

I 2018 boede der 157 veteraner i Rødovre Kommune.

Se en oversigt over alle de kommunale arrangementer på flagdagen her.