Flyet med de russiske observatører landede i Aalborg tirsdag, hvor ansatte fra Air Transport Wing tog pænt imod.

Af Julia Liberati, Forsvarskommandoen / foto: Flyvevåbnets fototjeneste

Et russisk fly flyver i disse dage rundt i det grønlandske luftrum, hvor de fra luften har mulighed for at få et indblik i, hvad der foregår på jorden.

”Russerne har en naturlig interesse for Grønland og området omkring Nordpolen, og de bruger selvfølgelig også muligheden her til at få et indblik i de baser og installationer, vi og amerikanerne har på Grønland,” siger Martin Friis, der er teamleder for den danske delegation, der skal støtte russerne fra Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord).

Open Skies er en traktat, der tillader de tilmeldte lande at overflyve, observere og fotografere hinandens territorium.

Diplomatisk samarbejdsøvelse
Russerne flyver som regel Open Skies over Danmark en gang om året, og det er kun tredje gang, at russerne benytter muligheden for at flyve Open Skies over Grønland. Første gang var i 2012.

”I virkeligheden er det en meget diplomatisk øvelse for os, hvor vi arbejder sammen og beviser, at vi kan samarbejde om at gennemføre observationsflyvningerne som traktaten foreskriver,” siger oberstløjtnant Martin Friis.

Når russerne eller andre lande indgiver notits om, at de gerne vil flyve Open Skies i Grønland, har Danmark ti dages varsel til at forberede logistikken og flyvningerne sammen med det land, der sender anmodningen.
Derefter har de 96 timer fra de lander første gang, til de skal flyve ud af det danske luftrum igen.

I denne omgang er det 11 soldater fra Flyvevåbnet og en soldat fra USA, der tager til Kangerlussuaq for at forestå logistikken og holde tilsyn med et russisk fly og 26 russiske soldater.

”Vi har rigtig god erfaring med at flyve på Grønland med vores fastvingede fly, så derfor er det også en stor hjælp for den russiske besætning, at vi er med ombord og kan guide dem i det grønlandske luftrum,” siger Martin Friis.


Det russiske fly landede i Grønland onsdag.

Danmark bruger også rettighederne
Her hjemme bruger vi retten til at overflyve russisk luftrum gennem Open Skies-traktaten en til to gange årligt. Det er ofte som del af en multinational mission sammen med eksempelvis USA, Sverige eller Norge.

”På samme måde, som russerne bruger muligheden for at få indblik i vores aktiviteter i Grønland, så har vi og vores allierede også en interesse i at få dokumenteret faciliteter og infrastrukturer i Rusland,” siger oberstløjtnant Jens Hjort, afdelingschef i Forsvarskommandoens operationsstab, der blandt andet sørger for, at alle aftaler omkring Open Skies lever op til de internationale forpligtelser.

Når Danmark flyver i Rusland, foregår det ofte i et ukrainsk fly.

”Det er vigtigt for os at vise og signalere, at vi har et godt samarbejde med Ukraine og støtter dem,” siger Jens Hjort.

Selvom man i dag kan få et godt indblik i andre landes geografi og infrastruktur fra eksempelvis satellitbilleder og hjemmesider som Google Maps, så giver det andre muligheder at fotografere ved Open Skies.

”Billederne på Google Maps kan godt være et eller to år gamle, så hvis vi skal have billeder af noget, der er under konstruktion, så er Open Skies en mulighed. Desuden er billederne, vi tager, også i en langt bedre opløsning,” siger Jens Hjort.

Alle billeder, der bliver taget ved Open Skies, er tilgængelige for alle de tilmeldte lande.

Open Skies Traktaten
Open Skies traktaten, der trådte i kraft 1. januar 2002, giver de deltagende lande mulighed for at overflyve, observere og fotografere hinandens territorium. Traktaten gælder hele området mellem Vancouver og Vladivostok. Det betyder, at Danmark skal være klar til at acceptere flyvninger over Grønland og Færøerne. Traktaten skal bidrage til øget tillid mellem deltagerlandene og dermed en forøget sikkerhed i området.

Traktaten har været forberedt længe. Danmark tiltrådte i december 1992, men først i sommeren 2001 tiltrådte Rusland og Hviderusland således at traktaten kunne træde i kraft. Allerede inden traktaten trådte i kraft var der dog etableret et omfattende samarbejde mellem de deltagende lande. Danmark har gennemført prøveflyvninger med Ungarn i 2000, med Rusland i 2001 og med Bulgarien i 2002.