[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Julia Liberati, Forsvarskommandoen

Rusland holder hvert år i slutningen af juli en stor flådeparade ud for Sankt Petersborg, og i ugerne og månederne op til sejler russiske militærfartøjer gennem dansk farvand, når de skal fra det nordlige Rusland til Flådens Dag i Sankt Petersborg.

Hvis skibene sejler enkeltvis gennem danske farvande, har de ingen pligt til at melde deres gennemsejling, men hvis de sejler tre eller flere skibe sammen, skal de varsle deres gennemsejling til de danske myndigheder.

I år har Rusland oplyst, at der i morgen vil være fire enheder, tre skibe og en ubåd, som samlet passerer de danske farvande. Det er den atomdrevne ubåd Smolensk, missilkrydseren Marshal Ustinov, destroyeren Severomorsk og slæbefartøjet ’SB-406’.


Besætningen på patruljefartøjet Nymfen holder øje med de russiske fartøjer. Foto: Seniorsergent Brian, Nymfen

Retten til gennemsejling af de danske farvande er omfattet af havretskonventionen (UNCLOS). Den giver andre staters skibe ret til uskadelig passage af danske farvande (UNCLOS artikel 17).

”Det er nærmest fast tradition, at russiske skibe og ubåde sejler gennem dansk farvand for at komme til flådeparaden i Østersøen. Og så længe de holder sig indenfor havretkonventionens regler, så er de i deres gode ret til at sejle her,” siger chefen for Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter, Per Ring Henriksen.


Foto: Seniorsergent Brian, patruljefartøjet Nymfen.

Gennemsejlende skibe bliver fulgt tæt
Når fremmede statsskibe passerer dansk farvand er det normal procedure, at forsvaret følger opmærksomt med.

”En af vores hovedopgaver er at overvåge de danske farvande, og vi følger normalt andre statsskibes færden enten på radar eller ved fysisk at sende skibe eller helikoptere af sted, for at følge dem på vej” siger Per Ring Henriksen og fortsætter: ”Det beror på en vurdering i hvert tilfælde, om et fremmed statsskib er af særlig interesse og dermed skal følges gennem dansk farvand. Generelt gælder det, at alle orlogsfartøjer fra ikke-NATO-lande har særlig interesse.”


Foto: Seniorsergent Brian, patruljefartøjet Nymfen.

FAKTA
Skibe eller ubåde, der gennemsejler dansk område, skal overholde følgende regler i henhold til konventionen:
- Skibe eller ubåde skal sejle i det ydre territorialfarvand – ikke det indre.
- Passage skal foregå uden afbrydelse og behørigt hurtigt (kun ophold som led i almindelig sejlads er tilladt fx: ombordtagning af lods).
- Ubåde skal under passage sejle i overfladen.