[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Af Arktisk Kommando

Arktisk Kommandos muligheder for redninger i Arktis i vinterhalvåret er blevet tilføjet en hel ny kapacitet i form af Siriusreservens redningsmuligheder. Siriusreserven består af tidligere ansatte ved Slædepatruljen Sirius, som nu arbejder deltid for reserven ved Arktisk Kommando.

De trænede i sidste uge SAR (Search and Rescue) i området omkring Mestersvig, hvor de udviklede redningskoncept og afprøvede elementer og grej i ned til minus 38 grader.

Gruppen på ti blev inddelt i to hold; et snescooterhold og et bjerghold, som testede forskellige konfigurationer og pakninger af snescooterslæder, patientslæde, nye vinteruniformer og nye modifikationer af tidligere anvendt grej.

Fra grundfærdigheder til redning
Øvelsen var inddelt i tre faser. Fase 1 genopfriskede enkeltmands- og gruppefærdigheder. Snescootergruppen gennemførte for eksempel teknisk træning med og uden slæder, nedfiring og frigørelse af fastkørt køretøj, imens bjerggruppen fokuserede på rebteknikker. Alle blev testet i egenredning, makkerredning, færdsel på gletscher og lavineredning.

I fase 2 trænede grupperne passage af vanskeligt terræn sammen og hver for sig. Færdsel i vanskeligt terræn er en afgørende færdighed for at kunne komme hurtigt og sikkert frem, uden at sætte kampkraften over styr. Desuden trænede grupperne i denne fase også overvågning og eftersøgning af et større område.

Fire mindre scenarier blev afprøvet i tredje fase efter det, der bliver kaldet raket-princippet. I raket-princippet starter man med at vurdere situationen, pakke til opgaven og bevæge sig mod ulykkesområdet, som afsøges med henblik på at lokalisere tilskadekomne. Imens opsættes der en base med et behandlingstelt, hvor de tilskadekomne kan samles og undersøges i varme forhold. Herefter lægges en behandlings- og evakueringsplan i samarbejde med Sirius-lægen. Hvis muligt anlægges der landingsplane eller patienterne evakueres med scooter til nærmeste station.

Den afsluttende øvelse
Et slædehold på to personer er forsvundet og skal findes i et større område i øvelsens sidste prøve. Holdets ene mand bliver fundet let forkommen, og hundene bliver fundet efter fire time, den sidste mand bliver fundet ca. 5 km væk i 720 meters højde med en alvorlig skade i ryggen efter et fald. Det krævede stort arbejde at få ham sikkert ned, og han var først tilbage i basen til behandling efter yderligere 2,5 time. Her blev han opvarmet og undersøgt og efter lægekonference behandlet i ca. 18 timer inden evakuering var mulig.

Nedenfor kan ses galleri af billeder fra øvelsen med beskrivelser.


Øvelsesdeltagerne i Frihedspas i Staunings Alper ca. 2.000 meter over havet.


Træning af forcering af bræfront og forskellige sikrings-/ankertyper


Snescootergruppen firer tunge slæder ned under teknisk træning. Den sidste scooter kan fires i sneanker, hvorefter sidste man kan rappelle ned. Det er en besværlig og tidskrævende operation, som kræver en del forsigtighed.


En af redningsøvelserne. Forreste mand er faldet i en revne i isen, og de øvrige må nu trække ham op ved hjælp af rebet.


Bjerggruppen forcerer vanskeligt terræn sikret i rebhold.


Snescootergruppen møder andre udfordringer: En scooterslæde fastkørt i slushice på fjordisen; ca. ½ meter vandmættet sne under normalt snedække på 30 cm. Passage kræver enten meget høj hastighed fra starten eller omlægning af ruten.


Bjergholdet under indretning af observationsstade med fuld udsigt over en 20 km dyb fjord. Selve stadet findes under den hvide teltdug, som beskytter mod vind og vejr.


Scooter lastes i Twin Otter på Mestersvig Station og flyves ud til opgave på gletscher i ca. 1.200 meters højde.


Patienten fires forsigtigt ned over stejl snefane til sikkert område, hvorfra han kan flyttes på patientslæde.


Afsøgningsholdet ankommer med patienten, som ligger i den store sovepose. Den primære behandler sidder på slæden og tilser patienten under den 45 minutter lange transport. Det er helt afgørende, at patienten holdes så varm som muligt under hele forløbet.


Den svært tilskadekomne patient undersøges grundigt i det varme basecamptelt.


Slædeholdet og den forkomne makker flyves ud godt et døgn efter Siriusreservens ankomst til ulykkesområdet.