[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Steffen Fog, Forsvarskommandoen

Farvandsovervågning, suverænitetshævdelse og eftersøgnings- og redningstjeneste er bare nogle af de nationale opgaver, som Søværnets nye 3. Eskadre får ansvaret for at løse.


Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen taler ved paraden.

3. Eskadre er Søværnets yngste og blev formelt som en del af Forsvarsforliget 2018-2023 oprettet 1. januar 2019. I dag var der markering af eskadrens etablering på Flådestation Frederikshavn. Blandt andre viceforsvarschef generalløjtnant M.A.L.T. Nielsen og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen deltog.


Viceforsvarschefen taler ved oprettelse af 3. Eskadre.

- Den ændrede sikkerhedspolitiske situation nødvendiggør, at Forsvaret også i højere grad koncentrerer sig om sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene omkring Danmark, herunder overvågning, suverænitetshævdelse og myndighedsopgaver af permanent karakter i det danske nærområde, sagde viceforsvarschefen ved ceremonien i Frederikshavn.

- Med oprettelsen af Søværnets 3. Eskadre bliver Forsvaret som helhed bedre til at varetage  dansk suverænitethævdelse i vores farvande samt at løse en lang række andre vigtige opgaver. Det var en fornøjelse ved selvsyn at være med til den officielle oprettelse og konstatere, at eskadren i Frederikshavn er helt klar til at tage den vigtige opgave på sig, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Ledelsen af 3. Eskadre etableres på Flådestation Frederikshavn med eskadrens enheder placeret rundt i Danmark. Dvs. langt størstedelen af de ansatte, som i årsværk tæller 398, er placeret på tjenestesteder over hele landet. Det bedste eksempel er de 21 redningsstationer, der dækker fra Bornholm til den jyske vestkyst og fra Skagen til Gedser.

- Det giver rigtig god mening at samle opgaver, der handler om de danske farvande i samme organisation. Det gør samarbejdet og manøvredygtigheden større og synergien bedre. Eksempelvis er farvandsovervågningen ved Søværnets Overvågningsenhed og suverænitetshævdelsen ved Dianaklassen nu samlet samme sted, siger chefen for 3. Eskadre kommandør Steen Engelbrecht Pedersen.
Ud over kystredningsstationer består 3. Eskadre af Søværnets Overvågningsenhed, Division 31, omfatter patruljeskibene i Dianaklassen, division 32, der omfatter miljøskibene og transportfartøjet Sleipner samt skoleskibene, der varetager uddannelse af officerselever.

FAKTA:
3. Eskadre får ansvaret for en række nationale opgaver i danske farvande.

Det gælder eksempelvis:
• Militært forsvar
• Farvandsovervågning
• Suverænitetshævdelse
• Eftersøgnings- og redningstjeneste
• Støtte til maritim ammunitionsrydning
• Hjælp til politiet og Skat
• Hjælp til redningsberedskabet
• Maritim miljøovervågning og forureningsbekæmpelse
• Hjælp under naturkatastrofer

Udover den nye 3. Eskadre har Søværnet også 1. og 2. Eskadre:
• 1. Eskadre har ansvar for at opstille enheder til at løse nationale militære og civile opgaver i hele Rigsfællesskabetr med særlig vægt på Arktis samt at opstille enheder til internationale operationer.  

• 2. Eskadre har ansvar for at uddanne og opstille enheder til internationale og nationale operationer, som skal bidrage til løsning af Søværnets del af Forsvarets samlede opgavekompleks.