[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

I denne uge har Forsvarsakademiet holdt sin årlige signaturkonference. Denne gang i Grønland, i et samarbejde med det grønlandske universitet, Ilisimatusarfik og Arktis Kommando. Under temaet ”Sikkerhedspolitisk brydningstid i Arktis – perspektiver for Rigsfællesskabet og Forsvaret” er der blevet diskuteret og udvekslet erfaringer både til faglige oplæg, åben debat og operationelle øvelser.

De faglige oplæg foregik i starten af ugen på Ilisimatusarfik og omhandlede blandt andet Rusland, Kina og USA i Arktis, Arktisk Råds fremtidige rolle og dilemmaer og selvmodsigelser i Rigsfællesskabet. Blandt deltagerne var grønlandske, færøske, norske, canadiske og danske forskere, militært ansatte, repræsentanter fra Selvstyre og Politi mv.


Deltagere til signaturkonferencen om bord på Lauge Koch

Redninger i grønlandsk farvand
Konferencen gav også deltagerne et indblik i hvilke redningskapaciteter, der rådes over i Grønland, og hvilke udfordringer der kan være med vejr, vind, afstande og klima, ved en redningsdemonstration i Godthåbsfjorden.

På havet deltog inspektionsfartøjerne Lauge Koch og Ejnar Mikkelsen, mens der i luften var både Challenger- og Hercules-fly og Air Greenlands S-61 helikopter. Enhederne samarbejdede om at redde en nødstedt fra vandet, hoistede personer fra begge skibsdæk på inspektionsfartøjerne. Enhederne demonstrerede desuden, hvordan de på under fem minutter kan samle en ”mand over bord” op fra vandet.


Hoist til helodæk

Fyldt på Hotel Hans Egede
Dagen sluttede med åben debat på Hotel Hans Egede, hvor et panel bestående af anerkendte forskere fra Forsvarsakademiet blandt andet kom ind på spørgsmål som: Hvad betyder stormagternes stigende militære tilstedeværelse i Arktis for Rigsfællesskabet? Og hvilke konsekvenser har Trumps øgede interesse for Grønland?

Efter paneldeltagernes oplæg blev der stillet spørgsmål fra salen, der blandt andet gik på fordele og ulemper ved et Rigsfællesskab, vigtigheden af tæt samarbejde mellem nationerne og mulighederne for større udenrigspolitisk indflydelse.Hele konferencen blev afsluttet torsdag i Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk. Her blev deltagerne præsenteret for forskellige scenarier. Scenarierne var en blanding af hændelser der allerede er sket eller kunne tænkes at ske i Arktis. For eksempel en oversvømning af en bygd, et nødlandet fly på indlandsisen og en krænkelse af luftrummet over Færøerne.

Den viden og information deltagerne havde fået i løbet af ugen blev udfordret, da de skulle vurdere situationen og fremlægge deres bud på den rigtige brug af Arktisk Kommando, Politiet, Grønlandske lokale enheder, Arktisk Beredskabsstyrke, reserven, melding til korrekte myndigheder osv. Hele konferencen har bragt en masse ny og spændende viden til både Arktisk Kommando og Forsvarsakademiet.