[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den 4. marts 2019 omkom jægersoldaten Jørgen Pehrson fra Jægerkorpset i Aalborg under udførelse af et træningsspring ved et civilt faldskærmscenter i USA. Jægerkorpset anvender faldskærmcenteret i USA til grunduddannelse i fritfald for nye jægersoldater og til rutinespring samt yderligere uddannelse for mere erfarne springere. Den omkomne jægersoldat fungerede, grundet sin store erfaring, som instruktør under uddannelsen, ligesom han og de øvrige instruktører gennemførte egne rutineringsspring.

Konklusioner
Den erfarne jægersoldat omkom under udførelse af en type faldskærmsspring, som han havde foretaget mange gange før. Jægersoldaten var på enhver måde klar og egnet til at gennemføre springet.

Der er ikke fundet fejl og mangler ved faldskærmssystemet eller ved det automatiske sikkerhedssystem.

Da trækskærmen til hovedskærmen blev initieret, blev den viklet ind i jægersoldaten og hans udrustning. Derved var der ikke træk nok i trækskærmen til at udløse selve hovedskærmen. Jægersoldaten gennemførte nødprocedure, men hovedskærmen og dens liner mv. blev ikke frigjort fra springeren. Reserveskærmen endte utilsigtet i samme tilstand som hovedskærmen og åbnede derfor heller ikke. Som forsøg på en sidste udvej løsnede jægersoldaten den rygsæk, som var monteret på ham, umiddelbart før han ramte jorden. Jægersoldaten omkom øjeblikkeligt ved kontakt med jorden.

Forsvarets Flyvehavarikommission kan ikke pege på en enkelt faktor, der førte til ulykken. Ulykken skete som følge af en kæde af uheldige og meget sjældne omstændigheder, som selv en af de mest erfarne faldskærmsspringere ved Jægerkorpset ikke kunne bryde. Forsvarets Flyvehavarikommission noterer sig, at visse af Jægerkorpsets indsættelsesformer og springerkonfigurationer kan indebære en forhøjet risiko for utilsigtede hændelser.

Om undersøgelsen
Forsvarets Flyvehavarikommissions havariundersøgelser har udelukkende til formål at klarlægge de flyvesikkerhedsrelevante forhold i fm. et havari med henblik på at forhindre fremtidige havarier eller reducere antallet og omfanget af disse.

Undersøgelserne har ikke til formål at placere ansvar eller skyld hos enkeltpersoner, myndigheder eller institutioner. Interviews, undersøgelser og konklusioner er ikke foretaget ud fra juridiske principper. Forsvarets Flyvehavarikommissions havarirapport er således ikke udarbejdet med henblik på et retsligt efterspil, men tilgodeser udelukkende flyvesikkerhedsmæssige formål.

Ovennævnte principper er lagt til grund for denne undersøgelse.
Jf. Forsvarsministeriets bekendtgørelse 1086 af 12. december 2003 må rapporten ikke offentliggøres.

Forsvarskommandoen har ingen yderligere kommentarer til undersøgelsens indhold.