[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen

Chefen for USA's genetablerede 2.flåde, viceadmiral Andrew ”Woody” Lewis fik under sit besøg lejlighed til at se fregatten Iver Huitfeldt i Korsør.
Fregatten er netop som det sidste af de store danske krigsskibe kommet hjem fra Plymouth i England, efter at have bestået det britiske FOST, Flag Officer 
Sea Training. Skibet er også den sidste af de tre fregatter til at indgå i en hangarskibsgruppe. Det sker om små 10 måneder.

Chefen for 2.flådes besøg drejede sig både om denne hangarskibsgruppe, den forestående øvelse Baltops i Østersøen og gennerelle drøftelser
vedrørende samarbejdet mellem Søværnet og US Navy.

”Woody” syner ikke af så meget, men med tæt på 6.000 timer i cockpittet på kampfly og mere end 100 fløjne missioner i tre krige er CV´et fyldt godt op.
Selvom Woody på internettet kan citeres for at øget kinesisk og russisk aktivitet ligger bag genetableringen af 2.flåde, er udmeldingerne mere diplomatiske under besøget i Danmark.

Chefen for operationer i Søværnskommandoen, kommandør Kristian Haumann, er dog tilfreds med at bl.a. danske iagttagelser og efterretninger om situationen i Nordatlanten, Arktis og Østersøen er taget alvorligt af USA.

Hør hvad Andrew Lewis og Kritistian Haumann siger om samarbejdet med USA's 2.flåde i videoen her.