[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Forsvarskommandoen

Forsvaret har det seneste år haft mere end 1500 soldater udsendt til internationale missioner under NATO, FN, EU og i internationale koalitioner. Af disse stiller omkring 1100 soldater sammen med omkring 60 udsendte fra Beredskabsstyrelsen, 10 fra Politiet og 10 fra Udenrigsministeriet til parade for årets udsendte på Christiansborg Slotsplads den 5. september.


Flagdagsparade på Thorvaldsens Plads i 2017. I år er paraden flyttet tilbage til Christiansborg Slotsplads.

Ved paraden på Christiansborg Slotsplads taler statsminister Mette Frederiksen, rigspolitichef Henrik Højbjerg og forsvarschef general Bjørn Bisserup til de hjemvendte udsendte, inden de deltager i en reception arrangeret af Folketinget. Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret er gæster ved paraden, ligesom kronprinsparret er med ved de to andre dele af den officielle markering af flagdagen i København – kranselægning på Kastellet og mindegudstjenesten i Holmens Kirke, hvor de faldne i de internationale missioner mindes.


Forsvarschefen, Rigspolitichefen og direktøren for Beredskabsstyrelsen sammen med chefen for den Kongelige Livgarde ved paraden på Kastellet i 2018.

Samtidig med at flagdagen fejres i København markeres dagen over hele landet. Der er parade på de fleste militære tjenestesteder og i næsten alle landets 98 kommuner er der arrangementer, hvor tidligere udsendte modtager tak for deres indsats. Flagdagen markeres også på Færøerne og i Grønland, ligesom den danske ambassade i Thailand holder et arrangement for danske veteraner i Bangkok.

Den landsdækkende udbredelse af flagdagen glæder forsvarschef general Bjørn Bisserup.

”Det er godt, at næsten alle landets kommuner nu anerkender vores veteraner for deres indsats. Jeg er sikker på, at den lokale opbakning til veteranerne har betydning for den enkelte. Samtidig medvirker de kommunale arrangementer til at veteranerne årligt modtager deres velfortjente tak og anerkendelse for deres indsats for Danmark,” siger forsvarschefen.

Flagdagen for Danmarks Udsendte blev afholdt første gang i 2009. Flagdagen har derfor 10-års jubilæum i 2019, men holdes altså for 11. gang. Initiativet til flagdagen blev taget, mens danske soldater under national bevågenhed var indsat i hårde kampe i Afghanistan og Irak. I dag er udsendte danske soldater i langt højere grad indsat i missioner, hvor de underviser og rådgiver uden for kampzoner eller på forskellig vis er med til at sikre EU's og NATO´s grænser.  Det gør ikke flagdagen mindre vigtig og relevant, fastslår forsvarsminister Trine Bramsen.

”Flagdagen er en hyldest til de folk, der tager ud og kæmper for danske værdier ude i verden. Det kan man gøre på mange forskellige måder, og i Forsvaret har vi ansatte, der bidrager til vores sikkerhed og tryghed på meget forskellig vis. Vi skal anerkende alle udsendtes indsats, og det vigtige for mig er, at anerkendelsen ikke stopper med hyldesten her på flagdagen. Der er fortsat et vigtigt arbejde med at forbedre vores veteranindsats. Det danske samfund skal kendes på, hvordan vi hjælper dem, der har det svært. Det samme skal det danske forsvar,” siger forsvarsministeren.  

Forsvaret streamer paraden fra Christianborg live på Forsvarets facebook-side.

Læs mere om flagdagen og om veteraner på forsvaret.dk/flagdag. Her findes også et link til en oversigt over de kommunale arrangementer.