[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Forsvarskommandoen

Antallet af kommuner, der fejrer deres veteraner på flagdagen den 5. september, er steget støt siden den første flagdag i 2009. I 2011, som er det første år, som der findes sikre tal fra, blev flagdagen fejret i 28 kommuner. I 2013 var det steget til 51, i 2015 var det 71, i 2016 var det 82 og i 2018 var tallet 96 ud af landets 98 kommuner. Et sikkert tal for årets antal foreligger endnu ikke, men alt tyder på, at tallet igen lander tæt på fuldt hus i flagdagens 10-års jubilæumsår.

Udviklingen glæder Peter Michael Andersen, der er formand for den sikkerhedspolitiske organisation Folk & Sikkerhed.

”Det er fantastisk, og det er, hvad initiativet fortjener,” fastslår Peter Michael Andersen.


Veteraner og en meget ung tilskuere ved flagsarrangement i Aalborg i 2018. Foto: Niels Porsbøl, Trænregimentet

Folk- og Sikkerhed har næsten lige siden afholdelsen af den første flagdag arbejdet på at gøre dagen landsdækkende.

”Det var den daværende bestyrelses opfattelse, at flagdagen var et rigtig godt initiativ, men at det var ærgerligt, at det var centreret i hovedstaden, og at det fortjente at blive udbredt til hele landet. Højtideligholdelsen af vores veteraner skal være et landsdækkende event, ” siger Peter Michael Andersen.

Folk & Sikkerhed har blandt andet forsøgt at udbrede flagdagen ved skrive til kommunerne for at få dem til at holde arrangementer, ved at udgive magasiner både op til og umiddelbart efter flagdagen og ved at vedligeholde en oversigt over de kommunale arrangementer på organisationens hjemmeside.


Slagelses borgmester, John Dyrby, taler på torvet på flagdagen i 2018. Foto: Per Pedersen, Forsvarskommandoen.

Inden for de senere år har Folk & Sikkerhed etableret hjemmesiden flagdagen.dk, der samler information om flagdagen, ligesom organisationen står bag initiativet ”Udsendt af Danmark”, der via videoer og en stor omrejsende udstilling fortæller personlige historier om den indsats danske veteraner har ydet i verdens brændpunkter.

Folk & Sikkerhed står også til rådighed for kommuner, der ønsker vejledning i og inspiration til, hvordan de kan markere flagdagen.  Organisationen opfordrer blandt andet kommunerne til at inddrage veteranerne mere i planlægning af dagen, ligesom den løbende opfordrer veteranforeningerne til også selv at involvere sig i fejringen af flagdagen i deres lokalområde.

”Særligt i begyndelsen var kommunerne noget famlende over for flagdagen. De ville gerne bakke op, men var famlende over for, hvordan de skulle gøre,” siger Peter Michael Andersen.


Skoleelever overværer paraden på flagdagen i Fredericia i 2018. Foto: Kristian Vinther Brøndum, Forsvarskommandoen.

Peter Michael Andersen har ikke en forventning om, at det vil lykkes, at få alle kommunerne til at markere flagdagen hvert år. Blandt andet derfor fortsætter organisationen sit arbejde i forhold til de lokale markeringer af flagdagen. 

”Vi vil blive ved med at forfølge den landsdækkende udbredelse, og vi vil, primært på de sociale medier, blive ved med at fortælle historier om veteraner for at oplyse og skabe anerkendelse og fællesskab. Vi opfordrer også veteranerne og lokale veteranforeninger til selv at tage initiativer og lave noget lokalt, der kan styrke kendskabet til veteransagen og styrke fællesskabet blandt veteraner," siger Peter Michael Andersen.

Oversigten over de kommunale arrangementer findes på flagdagen.dk. Information om flagdagsarrangementerne i København kan findes på forsvaret.dk/flagdag