Danske og afghanske hundefører samarbejder i Kabul.

Danske og afghanske hundefører samarbejder i Kabul. Foto: Presseofficer Mathias / Forsvaret

Af Presseofficer Mathias  / Forsvarskommandoen

 

Normalt står den mest på afsøgning af køretøjer, der skal ind i den amerikanske lejr Forward Operating Base (FOB) Oqab, når det danske sprængstofhundebidrag er på arbejde.

 

Sommetider skal hundens næse også søge efter sprængstof i hangarer og forskellige områder i det afghanske flyvevåbens del af Hamid Karzai International Airport.

 

Den ligger også i Kabul, lige ved siden af lejren. Men for nyligt er endnu en opgave kommet på listen. Eller, det vil sige, at det faktisk er en gammel opgave, som er blevet taget op igen, nemlig træning sammen med afghanske hundeførere og deres hunde.

 

Danske og afghanske hundefører samarbejder i Kabul.

 

Der er ikke tale om decideret undervisning, men den danske korporal, hans hund og deres sikringsmand deler rundhåndet ud af tips og tricks om, hvordan de lokale hunde skal trænes for bedre at kunne løse deres opgaver.

 

”Vi forsøger at dele ud af de erfaringer, vi har gjort hjemmefra i forhold til hundetræning,” fortæller korporal Laus, der fortsætter: ”Vi tager fat i de afghanske hundeførere der, hvor de er, og så ser vi, om de har nogle problemstillinger, som vi med vores erfaringer kan hjælpe dem med at løse.”

 

 

Træningen værdsættes

De lokale modparter er glad for igen at træne sammen med danskerne, siger majoren Hazem, som er chef for de afghanske styrker i lejren.

 

”Vores hold er stadig nyt, og vores soldater har brug for mere træning.. Laus er en god mand. Han fortæller vores hundeførere om click-træning og nye sprængstoffer, og han er en effektiv fyr for vores hundeførere,” siger major Hazem. Afghanerne har dygtige hunde, og korporal Laus ser positivt på de resultater, der allerede er opnået. ”Det er tydeligt, at hundene rykker sig, men særligt at hundeførerne tager rådene til sig og implementerer dem i deres træning,” lyder det fra korporalen.

 

Han forsøger sammen med sin hund og sin sikringsmand at gennemføre samtræning cirka en gang om ugen, og danskerne håber at kunne yde en varig støtte.

 

”Lige nu har de et ønske om at kunne finde pistoler og geværer, så i stedet for at lære dem at finde specifikke ting, giver vi dem værktøjer, så de selv kan lære hundene at finde nye ting.”