Forsvaret rødt logo på hvid

Af Forsvarskommandoen

Der er i dag faldet dom i ankesagen mod tidligere chef for hæren generalmajor Hans-Christian Mathiesen, som ved Vestre Landsret i Viborg er blevet idømt tre måneders fængsel for blandt andet forsøg på tjenestemisbrug og grov pligtforsømmelse.

"Det er en rigtig trist sag, der har belastet Forsvarets omdømme og ikke mindst ledelsens omdømme. Den har tæret på tilliden til Forsvaret og kastet en skygge over den store indsats, Forsvarets soldater og civile medarbejdere hver dag yder," siger forsvarschef Bjørn Bisserup.

Sagen begyndte i efteråret 2018, da Forsvarsministeriets Auditørkorps indledte en undersøgelse af den tidligere hærchef efter en række anklager i pressen om at have fremmet sin hustrus karriere i Forsvaret.

"Sagen har sat spørgsmålstegn ved, om der er noget i vores system, vi kan gøre anderledes. Derfor arbejder vi nu med en række tiltag, der skal forebygge, at noget lignende kan ske fremover," siger forsvarschefen.

Ordentlighed, tillid og integritet
Tiltagene iværksættes under overskriften ’Ordentlighed, tillid og integritet’. Målet er blandt andet at tydeliggøre især chefers ansvar og handlepligt samt sikre, at medarbejdere – militære såvel som civile – er bevidste om deres ansvar og pligter, og at medarbejderne har tiltro til, at de kan sige fra, uden det får karrieremæssige konsekvenser.

"Det handler om kultur. Der skal være plads til, at man kan stille kritiske spørgsmål, når man synes, de beslutninger der træffes er i strid med love, regler eller god og almindelig ordentlighed. Men først og fremmest skal vi forsøge at forhindre, at det overhovedet kommer så vidt, at der bliver behov for det," siger forsvarschef Bjørn Bisserup.

Blandt tiltagene er, at Forsvarets chefkurser fra efteråret suppleres med et ekstra modul om ”embedsmandsrollen”. Samtidig er der igangsat afdækning af, om blandt andet den rets- og forvaltningsuddannelse, der gennemføres for ledere og mellemledere, er tilstrækkelig. Desuden styrkes HR-rådgivningen af Forsvarets øverste ledelse, ligesom der generelt indføres styrket tilsyn og kontrol inden for forsvarschefens myndighedsområde.