Danske soldater på opgave i Kabuls travle gader.

Danske soldater på opgave i Kabuls travle gader. Foto: Presseofficer Mathias / Forsvaret

Tekst og foto: Presseofficer Mathias, RS13, Forsvaret.

 

Da soldaterne fra 2. Lette Opklaringseskadron fra Opklaringsbataljonen trænede til at blive udsendt til Afghanistan, var deres fokus rettet mod opgaverne med at eskortere og sikre NATO-repræsentanter ved møder rundt omkring i Afghanistans hovedstad, Kabul.

 

Men opgaven har ændret sig markant siden udbruddet af covid-19.

 

”Tidligere var vores primære opgave at beskytte mentorer og rådgivere, der skulle ud til hær- og regeringsinstitutioner. Nu er vores primære opgave at levere en beredskabsstyrke, der er klar til at rykke ud i byen på meget kort varsel,” lyder det fra major Kasper, der er chef for det danske Mobile Force Protection Team.

 

De danske soldater kan for eksempel blive sendt på gaden, hvis samarbejdspartnere eller NATO-allierede skulle få brug for støtte.

 

 

Situationen har ændret sig

Både den politiske- og sundhedsmæssige situation har været med til at ændre behovet fra sikring og eskorte til beredskabsopgaver. På grund af covid-19 gennemføres der nemlig kun rådgivning i et meget begrænset omfang. Derudover er amerikanerne ved at trække nogle af deres soldater ud af Afghanistan, hvilket medfører strukturelle ændringer og nye afledte opgaver.

 

”Vi havde et lille islæt af opgaven i vores træning hjemme i Danmark, men det primære fokus lå et andet sted. Det har derfor været nødvendigt at ændre en del, mens vi er hernede. Vi har introduceret en masse ny uddannelse, og vi træner dagligt vores ændrede procedurer,” fortæller major Kasper.

 

Delingsfører giver instruks inden MFPT-soldaterne skal på opgave.

Delingfører giver instruks inden soldaterne skal på opgave. Foto: Presseofficer Mathias / Forsvaret

 

I Afghanistan siden 2002

Danmark har haft soldater i Afghanistan siden 2002. Fra begyndelsen af 2015 har Forsvaret bidraget til den NATO-ledede mission ”Resolute Support”, hvor et af formålene er at styrke afghanernes evne til at varetage deres egen sikkerhed. Her har Mobile Force Protection Team-soldater været med, når NATOs rådgivere skulle bevæge sig rundt i Kabul.

 

Nu - som beredskabsstyrke - skal soldaterne kunne rykke ud til hændelser så hurtigt som muligt. Derfor går både træning og forberedelse ud på at minimere tiden fra alarmen går, til soldaterne sidder klar på køretøjerne.

 

”Vi øver delelementer af den samlede procedure. Eksempelvis optimerer vi vores klargøringsfase for, hvor hurtigt vi kan være klar på bilerne og i sidste ende køre ud af porten,” lyder det fra major Kasper. Han forsætter:

 

”Vi laver klar-til-kamp morgen, middag og aften for at være sikker på, at alt er klar, så vi i sidste ende kan øge vores reaktionsevne.”

 

Danmark har omkring 110 soldater i Afghanistan. De er en del af den NATO-ledede mission, Resolute Support, som samlet består af flere end 13.000 soldater fra 39 lande.