Overdragelse af NMI-ansvar fra Canada til Danmark ved ceremoni i Irak

Ansvaret for ledelsen af NATO mission Iraq overdrages fra den canadiske generalmajor Jennie Carignan til generalløjtnant Per Pugholm Olsen. I midten ses den amerikanske chef for NATOs hovedkvarter i Napoli, admiral Robert P. Burke. 

Af Forsvarskommandoen

 

Generalløjtnant Per Pugholm Olsen overtog den 24. november formelt ledelsen af NATOs rådgivningsmission i Irak – NATO Mission Iraq. Overdragelsen fandt sted ved en ceremoni i Iraks hovedstad Bagdad.  Ansvaret blev overdraget fra den canadiske generalmajor Jennie Carignan, der har ledet missionen siden december 2019.

 

Missionen i Irak er ikke en kampmission 

NATOs rådgivningsmission gennemfører, efter anmodning fra den irakiske regering, rådgivning og træning af det irakiske sikkerhedsapparat. Formålet med missionen er at hjælpe Irak med at opbygge den fornødne kapacitet i sikkerhedsstyrkerne til at forhindre at ISIL genopstår.

 

NATO Mission Iraq rådgiver blandt andet forsvarsministeriet og forsvarsstaben, samt den nationale sikkerhedsrådgiver i Bagdad by. Det er planen, at rådgivningsindsatsen i løbet af perioden med dansk ledelse skal udvides til også at omfatte andre ministerområder med sikkerhedsstyrker og også udvides geografisk. 

 

”Forsvaret har med overtagelsen af ledelsen i NATO Mission Iraq (NMI), påtaget sig en stor og krævende opgave. Forsvaret kan kun løse en sådan opgave på baggrund af mange års erfaring i internationale operationer blandt andet i Irak, hvor Forsvarets soldater har indsigt i Iraks aktuelle situation, behov og ressourcer”, siger Per Pugholm Olsen.

 

Det danske bidrag til missionen omfatter ud over chefen og hans nærmeste medarbejdere også et stabsbidrag, et sikrings- og eskortebidrag, og et dansk element. Det danske bidrag får også støtte fra et nationalt støttelement, der er placeret i Kuwait. Fra midten af 2021 bidrager Danmark også til rådgivningsmission med to helikoptere.

 

Danmark skal lede NATO Mission Iraq frem til midten af 2022. Det danske bidrag omfatter aktuelt omkring 150 soldater.