Af Forsvarskommandoen

Generalløjtnant Per Pugholm Olsen er udpeget til at varetage stillingen som den første danske chef for NATO Mission Iraq (NMI), når Danmark ultimo 2020 forventes at overtage missionen fra Canada.

Generalløjtnanten har stor og bred erfaring fra Forsvaret og fra NATO, hvor han ud over at have været den Danske Militære Repræsentant i NATO, i perioden 2005 – 2006 var næstkommanderende i Coalition Military Assistance Training Team (CMATT) i netop Irak.

Per Pugholm Olsen tiltræder den 15. marts 2020 i Forsvarskommandoen, hvor han vil påbegynde planlægningen af NATO missionen.

Om NATO Mission Iraq
NATO Mission Iraq blev oprettet i juli 2018 på baggrund af en invitation fra den irakiske regering. NATO Mission Iraq er en non-combat mission, der gennemfører mentorerings- og uddannelsesaktiviteter rettet mod det irakiske forsvarsministerium og militære uddannelsesinstitutioner.

NATO Mission Iraq opererer p.t. ud fra lejre i Bagdadområdet og består i øjeblikket af i alt af ca. 500 personer, der er stabsofficerer, instruktører og rådgivere. Derudover er der en sikrings- og eskorteenhed, transporthelikoptere med mere, der opstilles af NATO-nationerne. Lejrfaciliteter leveres af Operation Inherent Resolve (OIR).

Danmark overtager ledelsen af NATO Mission Iraq fra 1. december 2020 til 1. maj 2022. Det planlægges at gennemføre et chefskifte cirka midt i perioden. Det danske styrkebidrag omfatter ud over chefstillingen også et stabsbidrag, et sikrings-/eskortebidrag samt fra maj 2021 et transporthelikopterbidrag i et år.