Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen

Da de sidste fem danske soldater den 7.marts lettede med flyveren fra hovedstaden Juba var FNs mission UNMISS langt fra slut. Tilbage er der stadig 14.000 soldater, 2.100 politifolk og tusinder af civile humanitære hjælpearbejdere. 
I det lille år hvor major Palle Koch har været udsendt er der dog sket en synlig forbedring.
 
”Statistikerne fortæller om en betragtelig nedgang i antallet af voldtægter og drab, siden de borgerkrigslignende uroligheder brød ud kort før jul i 2013. Nu er der en tiendedel tilfælde i forhold til dengang, og jeg har personligt oplevet mennesketomme jordveje i Juba det seneste år er blevet fyldt med sudanesere”. Fortæller Palle Koch, som de sidste tre år har skiftet arbejdet som salgschef i en grønlandsk supermarkedskæde ud med jobbet som reserveofficer på international mission.

Hans opgave som ”civil assistance officer” har været at vurdere, i hvilken udstrækning civile projekter skulle have militær støtte til alt lige fra beskyttelse af konvojer til aflæsning af fly med truck. Støtten blev godkendt af U9 sektionen, hvis der ikke var andre muligheder. Sektionen står for CIMIC, civil –militært samarbejde, og har de seneste knap 10 år haft en dansk chef. En oberstløjtnant eller kommandørkaptajn der samtidig var chef for det danske bidrag på 10-15 udsendte.

Sidste donation
Den sidste danske chef for U9 CIMIC-sektionen er oberstløjtnant Søren Kærgaard, der til daglig er sagsbehandler i Hjemmeværnskommandoens udviklingsafdeling i Vordingborg. Sammen med de øvrige danskere har Søren haft travlt med at samle og afskrive materiellet, der i de fleste tilfælde er blevet delt ud til projekter og organisationer, hvor det gør mest gavn.

”Cykler, vaskemaskiner, TV, feltrationer mv. vil blive doneret på en forsvarlig, værdifuld, miljømæssig korrekt måde. I de fleste tilfælde er omkostningerne ved hjemtagelse langt højere end tingenes værdi.” Fortæller Søren Kærgaard. Den sidste donation fandt sted lige før danskerne checkede ind i lufthavnen.


De sidste fem danskere ved UNMISS foran de to køretøjer som blev doneret. Fra venstre er det Palle Koch, Jørgen, Søren  Kærgaard, Jonas og Claus Schou Larsen.

”Vores to køretøjer doneres til International Organization for Migration (IOM). Beredskabsstyrelsen bidrager til et IOM projekt med etablering af boliger til humanitære hjælpearbejdere ude i Sydsudans fjerne egne. Værdien af køretøjerne vil blive tilskrevet Danmarks bidrag til projektet. Og køretøjerne vil selvfølgelig være til stor gavn ude i felten.”

Dannebrog strøget i Tomping
FN har to lejre i Juba. Tomping som ligger i forbindelse med lufthavnen, og UN-House hvor UNMISS hovedkvarter ligger ti kilometer uden for hovedstaden. De danske soldater flyttede til de to lejre i 2016. Indtil da havde de 12-15 udsendte været indkvarteret i en privat ejendom kaldet Danish House (se video nede på siden).
Markeringen af at Danmark lukker missionen i Sydsudan foregik i Tomping ved at stryge Dannebrog under en kort ceremoni i sidste uge. Chefsergent Claus Skou Larsen havde det ærefulde hverv at hale flaget ned.


Claus Schou Larsen (uden baret) har strøget Dannebrog. Et australsk kontingent har overtaget opgaverne.

Under sin udsendelse har hærbefalingsmanden været vant til at have et stort ansvar. Som eneansvarlig har Claus stået for udbetalingen af løn til de tusinder af FN soldater. En dollar og 28 cent per dag i tjeneste og 10 dollar og 50 cent per dag når soldaterne er på orlov.
Hjemme i Koncern-IT i Hvidovre genoptager Claus sine projekter og byggestyringsopgaver.

Sammen med de sidste fem soldater har i alt 427 danskere været på FN-mission i Sudan og Sydsudan, fortæller den missionsansvarlige i Forsvarskommandoen kaptajn Søren Marinus Dieckmann. Han var i øvrigt selv udsendt, da det første bidrag ankom til Sudan i 2005.  

Fakta:

  • Danmark har bidraget til United Nations Mission in Sudan (UNMIS) og United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) siden etablering af missionen i 2005, der afsluttede 20 års borgerkrig. Først en stabsdeling fra SHIRBRIG (Special High Readiness Brigade) i Høvelte. Siden 2006 op til 15 observatører.
  • Den 9. januar 2011 erklærede Sydsudan nationens selvstændighed. 9. juli 2011 etablerede FNs sikkerhedsråd UNMISS, med henblik på at støtte opbygningen af den nye stat. Danmark besluttede at bidrage til missionen med op til 15 stabsofficerer og observatører. Heriblandt to observatørstillinger, betegnet som Military Liaison Officer (MLO). (se reportage fra Sydsudans yderste afkrog med to danske MLOer nedenfor). Da en intern voldelig konflikt brød ud før jul i 2013, indstillede Danmark udsendelsen af MLOer af sikkerheds hensyn.
  • En fælles regering mellem de stridende stammer og en ny fredsproces ventes iværksat i nærmeste fremtid.  UNMISS er FNs største mission. FNs Sikkerhedsråd vedtog senest resolution 2459 i 2019. Mandatet ventes fornyet i marts 2020.


Se et udvalg af videoer med danske soldater i Sydsudan: