Danske soldater udsendt til eFP i Estland træner bykamp.

Hovedkvarterets opgaver bliver blandt andet at træne og uddanne NATO-enheder i området, de såkaldte eFP-bidrag. Her er det danske soldater, der træner bykamp i Estland. Foto: Martin Smidt Jørgensen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Danmark har gennem de seneste år samarbejdet med Estland og Letland om at opbygge et multinationalt divisionshovedkvarter, der placeres i både Danmark og Letland. Hovedkvarteret skal styrke NATO’s tilstedeværelse i Baltikum og være en del af den samlede afskrækkelse mod Rusland.

 

Hovedkvarterets opgaver bliver blandt andet at støtte de baltiske landes forsvarsplanlægning, være klar til at føre NATO-styrker i tilfælde af krise eller krig samt at træne og uddanne NATO-enheder i området, de såkaldte eFP-bidrag.

 

Arbejdet med det multinationale divisionshovedkvarter nåede onsdag 21. oktober et foreløbigt højdepunkt, da Det Nordatlantiske Råd formelt godkendte divisionshovedkvarteret som et NATO-hovedkvarter og som værende en del af NATO’s styrkestruktur. Det betyder, at hovedkvarteret er et stort skridt nærmere at være operativt.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Hovedkvarteret understreger Danmarks vilje til at bidrage til NATO og løfte vores del af ansvaret for den fælles sikkerhed. Det er en vigtig milepæl for hovedkvarteret og er med til at styrke det i forvejen gode samarbejde, vi har med Estland og Letland.”

 

Forsvarsminister Trine Bramsen deltager torsdag og fredag i ministermøde mellem NATO’s forsvarsministre. Her vil ministeren i fællesskab med den estiske og den lettiske forsvarsminister understrege hovedkvarterets nye status og dermed også Danmarks fortsatte aktive rolle i forhold til de baltiske lande og NATO-alliancen.

 

Næste skridt i opbygningsprocessen er, at rammenationerne kan erklære, at hovedkvarteret opnår Initial Operational Capability (IOC), hvilket betyder, at hovedkvarteret indledningsvist opnår det operationelle minimumsniveau. Dette ses ske indenfor kort tid. Derefter fortsættes arbejdet mod det næste mål: at få hovedkvarteret erklæret fuldt operativt, Final Operationel Capability (FOC). Efter planen skal det ske i 2023.

Fakta

Det multinationale hovedkvarter - Multinational Division North - opbygges og styres i samarbejde mellem Danmark, Estland og Letland.

 

Divisionschefen er den danske generalmajor Flemming Mathiasen, der som én af flere danskere er udstationeret i Letland.

 

Hovedkvarteret er opdelt på placeringer i Letland og i Danmark. Både i Danmark og i Letland er de bygningsansvarlige myndigheder i færd med at sikre, at hovedkvarteret har tidssvarende faciliteter i gennemrenoverede eller nyopførte bygninger.

 

Hovedkvarterets bemanding kommer primært fra de tre rammenationer, men der er også mindre bidrag fra i alt ni af de øvrige NATO-lande. Hovedkvarteret vil være fuldt opbygget være bemandet med knapt 300 stabsofficerer og befalingsmænd.

 

Hovedkvarterets drift støttes af en føringsstøtteenhed, som bemandes af de tre rammenationer. Føringsstøtteenheden vil fuldt opbygget være på omkring 400 soldater og førere.

Hovedkvarterets opgaver bliver:

  • at opretholde et opdateret og koordineret situationsbillede i området og bidrage til det samlede billede i NATO.
  • at støtte de baltiske landes forsvarsplanlægning, være klar til at føre NATO-styrker i tilfælde af krise eller krig samt at træne og uddanne NATO-enheder i området, de såkaldte eFP-bidrag.