Af Forsvarskommandoen

I dag overdrog øverstbefalende for de danske styrker i Estland oberstløjtnant Tommy Kjær kommandoen over det danske underafdelingsbidrag til den britiskledede bataljonskampgruppe. Overdragelsen skete ved en parade på kasernen i Tapa. Dermed er de danske soldater i Estland nu officielt en del af NATO’s samlede, multinationale styrke på omkring 4000 soldater.

”Det betyder, at underafdelingsbidraget er klar til at rykke ud på operationer og træne sammen med kampgruppen,” siger Tommy Kjær.


De danske soldater er nu officielt en del af den britiskledede bataljonskampgruppe i Estland. Her ankommer de til paraden på kasernen i Tapa.

Den danske ambassadør i Estland Kristina Miskowiak Beckvard holdt under og efter paraden tale for de danske soldater. Her lagde hun vægt på, at esterne værdsætter Danmarks tilstedeværelse i Estland.


Den danske ambassadør i Estland Kristina Miskowiak Beckvard holdt tale for de danske soldater under og efter paraden.

Alliancesolidaritet og samarbejde
NATO’s fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande og Polen er en anderledes mission end så mange andre. Hovedformålet er at demonstrere alliancesolidaritet med Danmarks allierede og vise, at NATO er parate til at forsvare NATO-territorium.

Det danske bidrag kommer til at bestå af to hold, der hver især skal udsendes til Estland seks måneder ad gangen. Da de første to hold af danske soldater var udsendt til Estland i 2018, indgik man også i den britiskledede bataljonskampgruppe.

”Samarbejdet har generelt set været rigtig godt, men det kan blive bedre endnu. I forhold til vores taktiske fremgangsmåder skal vi være bedre til at kommunikere om, præcis hvor vi har hinanden, og hvordan vi gør det,” siger Tommy Kjær.


FAKTA:
  • NATOs fremskudte tilstedeværelse, enhanced Forward Presence, i Baltikum og Polen blev besluttet af stats- og regeringscheferne på NATO-topmødet i Warszawa i 2016.
  • Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.
  • Storbritannien, Canada, Tyskland og USA er ramme-nationer for fire multinationale bataljoner i henholdsvis Estland, Letland, Litauen og Polen. Bataljonerne på hver ca. 1100 soldater er til stede på rotationsbasis med en defensiv karakter. Stort set alle NATO-lande bidrager til den fremskudte tilstedeværelse.