Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen

I anledning af at det i dag er 80 år siden Danmark blev invaderet af nazityskland 9. april 1940, publicerer Forsvaret to instruktionsfilm fra 1939, der er instrueret af Theodor Christensen og filmet af Ingolf Boisen. De to film har titlerne ”forsvaret” og ”angrebet” og faktisk er det filmen ”angrebet”, der bedst illustrerer, hvordan danskere kæmpede 9. april 1940. Det skyldes, at de danske soldater her kæmper på en bar mark uden forberedte stillinger af nogen art og sådan var forholdene også den 9. april 1940, fordi regeringen havde afslået Hærens anmodning at få lov at grave kampstillinger. Seniorforsker Steen Andersen fra Rigsarkivet har set de to film:

”Den danske hær kæmpede om morgenen den 9. april 1940 med den ene arm båndet på ryggen, fordi man simpelt hen fra politisk hold ikke har fået lov til at foretage de nødvendige forberedelser, der skulle til, hvis man skulle føre et effektivt neutralitetsforsvar”, siger han.


Den 16 minutter lange instruktionsfilm ”angrebet” viser procedurer i forbindelse med infanteriangreb. I filmen kæmper de danske soldater under vilkår, der minder om situationen i Sønderjylland 9. april 1940.

Mens han ser på en sekvens med fire danske infanterister bevæbnet med gevær og et let maskingevær, som kryber frem på en bar mark, forklarer Steen Andersen.

”De ligger i en fuldstændig udsat position. De kan blive beskudt fra alle sider. Det man skal tænke på, er at de tyske hærenheder, der rykker frem i første omgang havde opklaringsenheder med maskinkanoner i front. Så de danske soldater er både blevet beskudt med 20 mm ammunition og maskingeværer, så de har været udsat for en ekstrem ildpåvirkning”, fortsætter han.

Senere indsatte tyskerne også kampvogne og taktisk luftstøtte, mens de tungeste våben, som danskerne tog i brug var en 20 mm maskinkanon og en 37 mm panserværnskanon. 16 danske soldater og grænsegendarmer blev dræbt og 23 såret i kampene 9. april 1940.


I den 15 minutter lange film ”forsvaret” kan man se danske soldater, der kæmper fra feltbefæstede stillinger med ildstøtte fra artilleri. Sådan ville Hæren gerne have kæmpet, hvis den havde fået lov af den danske regering.De danske soldater gjorde det godt
Set i lyset af de kæmpende enheders vanskelige betingelser, mener Steen Andersen, at de få danske soldater, der var i kamp i Sønderjylland om morgenen 9. april 1940, gjorde en god indsats.

”De kæmper mod en overlegen fjende med lette våben og selv på det her tidspunkt, må tyskerne indsætte taktisk luftstøtte for at bryde den danske modstand. Den danske hær kæmpede indædt og aggressivt den 9. april, hvilket er en pointe, der er gået tabt i historien”, slår Steen Andersen fast.


Han har for nylig udgivet bogen ”Der er intet foruroligende for Danmark”, om hele forløbet før og efter 9. april 1940.

Her kan du se seniorforsker Steen Andersen kommentere de to instruktionsfilm fra 1939. Theodoor Christensen instruerede i alt fire af disse film, hvor vi publicerer de to mest interessante i dag, mens de to andre blev publiceret sidste år.