Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk

Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk hvor DMI nu også har lokale. Foto: Arktisk Kommando

Pressemeddelelse fra Danmarks Meteorologiske Institut

 

Som Rigsfællesskabets vejrmyndighed har DMI ansvar for at sikre det grønlandske samfund så godt som muligt. Det gøres ved at bidrage med viden om vejr-, hav- og isforhold til f.eks. luftfart og ved redningsaktioner.

 

Dette er især væsentligt i Grønland, hvor vejnettet er meget begrænset, og man derfor generelt kun har mulighed for at komme fra by til by ved hjælp af fly, helikopter og skib. Derfor er det grønlandske samfund væsentligt mere vejrafhængigt end det danske samtidig med, at vejrforholdene er langt barskere.

 

”I Grønland er naturen meget stor og meget tæt på. Den er både fantastisk og farlig, og der er den meteorologiske viden vigtig for at beskytte det grønlandske samfund og grønlænderne bedst muligt,” forklarer Søren Olufsen, souschef for DMI’s vejrtjeneste.

 

Tættere på vejrafhængige samarbejdspartnere

Hovedårsagen til flytningen er, at meteorologerne i Nuuk vil befinde sig tættere fysisk på flere af deres nærmeste brugere - f.eks. Naviair (som holder styr på flytrafikken over Grønland), beredskab og øvrige grønlandske myndigheder. Flytningen giver mulighed for bedre koordinering og vidensdeling, som især er til gavn i forbindelse med farligt vejr, krise- og redningssituationer, miljøovervågning og suverænitetshåndhævelse, og netop Arktisk Kommando er en vigtig samarbejdspartner. Kim Jesper Jørgensen, generalmajor og chef for Arktisk Kommando, sætter pris på det nye naboskab:

 

”Arktisk Kommando ser frem til et endnu tættere samarbejde med DMI, når vi kommer til at dele kontorlokaler. Vi bruger blandt andet DMI’s ekspertise inden for iskort til vores skibe og vejrudsigter særligt i forbindelse med redningsaktioner [SAR] og i Nordøstgrønland for Slædepatruljen Sirius.”

 

Søren Olufsen uddyber fordelene ved at have den daglige gang tæt på hinanden:

 

”Det er noget helt andet at spørge et menneske og at få en visuel briefing, end det er at skulle udveksle al information digitalt eller over telefonen. Der bliver kortere fra behov til handling, koordinering bliver generelt lettere, og meteorologernes viden om vejr- strøm- og isforhold kan mere effektivt komme i spil.”

 

Døgnbemanding året rundt og håb om grønlandske meteorologer

Ud over det tættere samarbejde med øvrige myndigheder er der en række andre fordele ved fremover at operere fra Nuuk:

  • Førhen var vejrtjenesten i Grønland kun døgnbemandet om sommeren, mens det i Nuuk kan optimeres til at gælde hele året. På den måde bliver der større adgang til den meteorologiske ekspertise.
  • En styrket vejrtjeneste i Grønland er aktuel i lyset af klimaforandringer, som forventes at medføre ændringer i klimaet og vejrforholdene. Dette kan potentielt føre til flere kritiske situationer.
  • Den tættere fysiske afstand til flere uddannelsesinstitutioner og dermed øget tilgængelighed kan i bedste fald medvirke til større interesse for det meteorologiske fag for de unge grønlændere. På sigt kan der derfor potentielt uddannes og ansættes grønlandske meteorologer.
  • I forbindelse med flytningen overgiver DMI en del IT-udstyr til skolen i Kangerlussuaq.