Af: Forsvarskommandoen
 
Et helt år som frontfigurer. Det er, hvad styrkechef Peter Krogh og Inspektionsskibet Thetis har været i NATO’s stående minerydningsstyrke Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1).
 

 
Styrken består af mange minerydningsenheder fra forskellige NATO-allierede nationer, og Peter Krogh og hans stab har stået for at uddelegere opgaver til de respektive enheder i 2019.
 
”Det har været en passende faglig udfordring. Opgaven er anderledes, fordi styrken er multinational. Jeg har været glad for arbejdet og glad for skibene, der har været en del af styrken,” siger kommandørkaptajn og styrkechef for SNMCMG1 Peter Krogh.
     
 
Inspektionsskibet Thetis patruljerer normalt i Nordatlanten i farvandene
omkring Grønland og Færøerne, men i 2019 har skibet ageret flagskib for SNMCMG1. Som flagskib har Thetis haft til opgave at beskytte og servicere minerydningsstyrken. Derudover har man haft den stab, der har kommandoen over styrken, ombord.
 
”Som en af verdens største søfartsnationer er det vigtigt, at Danmark bidrager til sikkerhed og tryghed til søs. Det gør vi med udsendelse af fregatter til verdens brændpunkter, men vi bidrager også gennem Forsvarets store engagement og indsats i NATO’s stående minerydningsstyrke. Den usete trussel af efterladenskaber på havbunden fra tidligere tiders krige i og omkring Danmark er nu blevet mindre - takket være indsatsen fra blandt andet Søværnet og danske soldater i NATO’s stående minerydningsstyrke”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.
 
Opgaven for SNMCMG1 er at være klar til at blive indsat i en skarp operation for NATO. For at være gearet til det scenarie har styrken trænet på de gamle miner i Nordatlanten, der stammer fra verdenskrigene.
 
”Der ligger nu 60 ton sprængstof mindre på bunden af verdenshavene,” siger Peter Krogh, der er tilfreds med de resultater, man har opnået i løbet af året.
 

 
Over 200 miner er blevet bortsprængt, og selvom minerne som sådan ikke er farlige for den civile skibstrafik, har man tidligere set eksempler på gamle miner, der er detoneret. Det kan ske, hvis en fisker får en mine i nettet, eller der kastes anker på en mine.
 
Kommandoen over styrken overdrages til Norge den 15. januar. Når det er sket, vender Thetis tilbage til sine vanlige opgaver som inspektionsskib i Nordatlanten.