Af Forsvarskommandoen

Forsvaret bidrager i øjeblikket til at afbøde og løse den alvorlige situation, Danmark og især Nordjylland befinder sig i på grund af udbredelsen af corona-virus.

I den næste tid gælder skærpede restriktioner i syv kommuner i Nordjylland med henblik på at begrænse spredning af covid-19. Forsvaret ønsker selvfølgelig også at bidrage til at få smitten under kontrol. Det vil betyde ændringer for de værnepligtige, som aftjener deres værnepligt i en af de kommuner der er underlagt skærpede vilkår.

Fra fredag den 6. november skal de blive i den kommune, hvor de aftjener deres værnepligt, såfremt de ønsker at forsætte som værnepligtige.

Det gælder også værnepligtige ved tjenestesteder andre steder i landet, som rejser hjem til deres bopæl eller besøger en af de berørte kommuner. De skal derfor fortsat holde sig uden for de syv kommuner i Nordjylland, frem til restriktionerne ophører, eller til værnepligten er afsluttet. Forsvaret stiller indkvartering til rådighed for de værnepligtige.

Det er også muligt at afslutte værnepligten for de, der er berørt af de skærpede restriktioner.

Soldater kan søge ind til Forsvaret igen


Afslutning af værnepligten vil ikke have konsekvenser for de pågældende værnepligtiges muligheder for fremtidige uddannelser i Forsvaret.

De værnepligtige, som får afsluttet deres værnepligt, vil modtage løn i hele den periode, som de skulle have aftjent værnepligt.

Gardere kan ikke vælge at afslutte værnepligt


Værnepligtige ved Den Kongelige Livgarde, som indgår i vagten ved de kongelige slotte og palæer samt i beredskabsvagtholdet eller er under uddannelse hertil må ikke rejse til de syv kommuner, som er omfattet af restriktionerne.

Det betyder, at nordjyske gardere fra de pågældende kommuner ikke kan rejse hjem, så længe restriktionerne gælder.