[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Dele af Forsvarets ansatte har ikke helt styr på gældende regler for brug af firmabetalingskort, når de er på tjenesterejser. Det viser den endelige rapport på den undersøgelse, som Forsvarskommandoen i 2019 bad Forsvarsministeriets Interne Revision udføre.

Ud af ca. 100.000 transaktioner i 2018 blev 2500 udvalgt til nærmere stikprøveundersøgelse af Forsvarsministeriets Interne Revision.

De overordnede konklusioner, der skal arbejdes videre med, er blandt andet, at 66 % af hotelbookingerne og 56 % af aftalerne om leje af biler er sket uden om det koncernfælles rejsekontor, hvilket ikke er i tråd med Forsvarets interne regler. Der sker desuden i flere tilfælde leje af større biler, opgradering af lejebiler eller tilkøb af ekstra unødvendige forsikringer. Der mangler endvidere dokumentation for de afholdte udgifter til ca. hvert 8. bilag, svarende til ca. 13 %.

Manglende kendskab til regler
I langt de fleste tilfælde vurderer Forsvarsministeriets Interne Revision, at årsagen til fejlene kan skyldes manglende kendskab til gældende regler samt fejl i den måde, som rejseafregningerne håndteres og kontrolleres.

Der er ikke noget, der indikerer, at der er forgået svindel med Forsvarets midler.

”Den kontrol, som Forsvarsministeriets Interne Revision har gennemført, viser et antal processuelle og fejl og mangler i de undersøgte tjenesterejser. Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, og det skal vi gøre noget ved,” siger forsvarschef Bjørn Bisserup.

Ud af de tilfælde, hvor reglerne for brug af betalingskort ikke er fulgt, har undersøgelsen kun identificeret et mindre antal transaktioner, der bør undersøges nærmere.

”Får vi mistanke om snyd, er det helt uacceptabelt, og sagen bliver i givet fald overdraget til auditørkorpset eller politiet,” siger forsvarschefen.

Stribe af initiativer på vej
På baggrund af undersøgelsen sætter Forsvaret en række initiativer i gang.

”Der skal helt styr på brugen af vores betalingskort. Vi er allerede nu i gang med at udbrede kendskabet til de gældende interne regler, så Forsvarets ansatte ved, hvad der gælder for brugen af kortet. Det samme gælder tjenesterejser. Vores ansatte må ikke være i tvivl om, at man skal bruge Forsvarets interne rejsekontor, når der skal bookes tjenesterejser,” siger forsvarschef Bjørn Bisserup, der peger på, midlet er mere oplysning og undervisning om reglerne.

”Ud over at se nærmere på om vores gældende regler for betalingskort og tjenesterejser er gode nok, må vi desværre også konstatere, at it-systemerne, der håndterer rejseafregningerne, ikke virker efter hensigten. Det gælder tilsyneladende både brugerfladen samt den bagvedliggende kontrol. Vi vil derfor – i samarbejde med Forsvarsministeriet og relevante styrelser – undersøge, hvordan dette kan optimeres,” understreger forsvarschefen.
Om to år – i 2022 – vil Forsvarskommandoen bede Forsvarsministeriets Interne Revision om at foretage en ny undersøgelse af betalingskort og tjenesterejser.

Om undersøgelsen
Forsvarskommandoen valgte i juni 2019 at bede Forsvarsministeriets Interne Revision om at iværksætte en undersøgelse og efterfølgende revision af brugen af firmabetalingskort i 2018 (dengang to kort; Indkøbs- og Rejsekort) ved stabe, kommandoer og myndigheder inden for Forsvarskommandoens område. Forsvarsministeriets Interne Revision oplyser, at der i 2018 var udleveret ca. 5800 firmabetalingskort indenfor Forsvarskommandoens myndighedsområde.

Der var i 2018 op mod 100.000 transaktioner i Forsvaret for i alt ca. 80 millioner kroner. Af disse blev omkring 2500 udtaget til nærmere undersøgelse. Stikprøverne blev udtaget på baggrund af en dataanalyse samt udpegning af områder med stort forbrug samt særligt risikobetonede udgiftsarter.

Ud af de ca. 2500 stikprøver var ca. 60 % uden bemærkninger, mens ca. 15 % manglede dokumentation, og der blev stillet spørgsmål til ca. 25 % af stikprøverne. Der er i langt størstedelen af disse efterfølgende svaret tilfredsstillende.

Det er Forsvarsministeriets Interne Revisions vurdering, at resultaterne for de 2500 transaktioner er repræsentative for det samlede område, og at det derfor er et generelt resultat – med det forbehold, at stikprøverne var udvalgt indenfor særligt sårbare områder. Der kan derfor være en overrepræsentation af egentlige fejlbehæftede transaktioner.

Læs undersøgelsen fra Forsvarsministeriets Interne Revision:

  • Ledelsesbrev. Undersøgelse og revision af firmahæftende betalingskort, 2018
  • Afrapportering Forsvarskommandoen
  • Afrapportering Forsvarsstaben
  • Afrapportering Hærkommandoen
  • Afrapportering Søværnskommandoen
  • Afrapportering Flyverkommandoen
  • Afrapportering Forsvarsakademiet
  • Afrapportering Forsvarets Hovedværksted
  • Afrapportering Forsvarets Sanitetskommando
  • Chefer m.fl.