Af Forsvarskommandoen

Det bliver en noget utraditionel afslutning på værnepligten, som omkring 1000 soldater fra Hæren og Flyvevåbnet kommer til at opleve. De er allerede sendt hjem på grund af situationen med coronavirus/covid-19, og har nu været væk fra så meget af deres fire måneders militære basisuddannelse, at de ikke når at komme tilbage, før uddannelsen slutter.

De der ikke har ønsket at forsætte på anden uddannelse i Forsvaret, bliver nu kaldt ind for at afvikle deres værnepligtsforløb.


Arkivfoto: Værnepligtig på trænbane hos Trænregimentet.

Men den manglende uddannelse kommer ikke til at få betydning, hvis de på et senere tidspunkt skulle få lyst til at vende tilbage. Forsvaret har besluttet, at selvom de værnepligtige har et uddannelsesmæssigt efterslæb på grund af den midlertidige hjemsendelse, så vil de få samme muligheder for at søge ansættelse eller uddannelse i Forsvaret, som hvis de havde gennemført en almindelig værnepligt og basisuddannelse. Til det siger kommunikationschef i Forsvaret, oberst Susanne Lund. 

- De værnepligtige er jo uden skyld i, at deres uddannelse er blevet forkortet, så når samfundet – ja faktisk hele verden lukker ned på grund af en virus, så er det væsentligt for os at sikre, at det ikke bliver en hindring for de værnepligtige på et senere tidspunkt. De skal selvfølgelig have lige muligheder for at kunne vende tilbage til en karriere i Forsvaret.

Den tidlige hjemsendelse berører ikke Søværnet – deres værnepligtige startede først uddannelsen i marts, og dermed når de forventeligt at genoptage uddannelsen, før værnepligtens udløb.

For den del af de værnepligtige, der har søgt og er blevet optaget på en af Forsvarets uddannelser, bliver der gjort en særlig indsats ved opstarten for at indhente den manglende del af værnepligtsuddannelsen.