Af Forsvarskommandoen

Det har været et svært forår for mange danskere. Særligt de unge er blevet ramt af stor ledighed siden begyndelsen af marts, hvor corona-smitte for alvor lukkede Danmark ned. Flere end 55.000 18-29-årige blev ledige i den periode, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Derfor vil Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet i fællesskab gerne hjælpe de unge og invitere dem på besøg, hvor de kan få lov at snuse lidt til de mange spændende job og over 40 forskellige uddannelser, som de tre myndigheder har at byde på. Det sker ved syv særligt arrangerede inspirationsdage i august 2020 fordelt rundt om i hele landet.

Der vil være mulighed for at møde ansatte hos Flyvevåbnet, Søværnet, Hæren og Forsvarets Værksteder samt ansatte i Beredskabsstyrelsen og frivillige i Hjemmeværnet, der kan svare på spørgsmål, og de unge får lov at prøve kræfter med forskellige militære og tekniske aktiviteter.

Der indbydes til inspirationsdage følgende dage og steder i Danmark:

• Den 13. august 2020: Flyvestation Aalborg
• Den 13. august 2020: Varde Kaserne
• Den 20. august 2020: Herning – Beredskabscenter Midtjylland
• Den 25. august 2020: Vordingborg Kaserne
• Den 25. august 2020: Odense
• Den 26. august 2020: København på Svanemøllen Kaserne
• Den 27. august 2020: Haderslev Kaserne

Tilmelding her:
Forsvarets tre værn, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet vil for størstedelen være repræsenteret alle de syv steder. Find mere information på tilmeldings-hjemmesiden her: https://karriere.forsvaret.dk/varnepligt/inspirationsdag-unge/

Fakta om Forsvarets, Beredskabsstyrelsens og Hjemmeværnets uddannelser:
• Cirka 40 forskellige uddannelser.
• Uddannelsen er lønnet (med undtagelse af sergentuddannelsen, hvor eleven får SU).
• Alle Forsvarets uddannelser fører som udgangspunkt til et job.
• Værnepligten i Beredskabsstyrelsen er din indgang til en mulig karriere i Beredskabsstyrelsen eller f.eks. brandvæsenet.
• Hvert år begynder mellem 1.500-2.500 unge på en af Forsvarets uddannelser.
• Desuden optages cirka 5.200 på en værnepligtsuddannelse.
• Målgruppen for Forsvarets uddannelser er primært 18-29 årige med adgangsgivende uddannelser, der strækker sig fra folkeskoleniveau, erhvervsuddannelser, gymnasialt niveau til bachelor og kandidatniveau.
• Hjemmeværnet har flere militære uddannelser og kurser, herunder inden for ledelse.
• Medlemskab og uddannelse i Hjemmeværnet er ulønnet, men de tilegnede kompetencer kan også bruges i civile job.
• Hjemmeværnet rekrutterer på tværs af geografi og aldersgrupper og stiller krav til engagement og vilje til at yde en frivillig indsats til støtte for Forsvaret, Politiet og andre myndigheder.

Læs mere om de mange uddannelser og karriereveje på Forsvarsministeriets område her:

• Karriere i Forsvaret
• Karriere i Beredskabsstyrelsen
• Frivillig i Hjemmeværnet
• Ledige stillinger