Rotationen gælder både de soldater, der midlertidigt blev flyttet til Kuwait og de, der blev på Al Asad luftbasen. Forsvaret gennemfører udskiftningen trinvist, i tæt dialog med samarbejdspartnere og på en måde, så erfaringsoverdragelse på især luftbasen kan finde sted. Den del af hold 11 (det nye hold), der afventer genoptagelse af træningsaktiviteterne, vil forblive i Danmark. Her vil de være klar til med kort varsel at tage til Irak.

”Det vigtigste for mig er soldaternes sikkerhed. Samtidig skal vi stå klar til at videreføre støtten til Irak og indsatsen mod terrororganisationen ISIL, så den ikke igen får fodfæste i Irak. Indtil træningen forhåbentlig snart genoptages forbliver den del af det nye hold uden operative opgaver i Danmark. Soldaterne vil være klar til med kort varsel at tage til Irak,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Da koalitionen til støtte for Iraks bekæmpelse af ISIL for tiden har indstillet træningsaktiviteterne på grund af den aktuelle sikkerhedssituation i Irak, opholder nogle af de danske soldater sig for tiden i Kuwait. Det drejer sig om de soldater, der afventer genoptagelse af træningsaktiviteterne. De blev flyttet til Kuwait efter det iranske angreb med ballistiske missiler på Al Asad-luftbasen i Irak. Her har de stået klar til hurtigt at kunne vende tilbage og genoptage træningen. Soldater med operative opgaver er forblevet på basen.

Klik her for at læse mere om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve.