[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Forsvarskommandoen

Natten til lørdag den 1. februar 2020 gik hovedstyrken i Forsvarets strategiske reserve i fuldt beredskab. Den strategiske reserve skal kunne støtte politiet ved større uvarslede hændelser.

Hovedstyrken består af ca. 300 erfarne og professionelle soldater. Styrken er sammensat af en eskadron fra Gardehusarregimentet på Bornholm og et kompagni fra Ingeniørregimentet i Skive. Hovedstyrken supplerer de 90 soldater, som Den Kongelige Livgarde har haft på beredskab siden 1. december 2019. Dermed er den strategiske reserve fuldt operativ med samlet ca. 400 soldater.


Soldat indsat til støtte for politiet. Arkivfoto: Emma Kirketerp

”Det er en kerneopgave for Forsvaret at holde Danmark trygt og sikkert. Det samme er det for politiet. Derfor et det en vigtig milepæl, at Forsvaret nu har opbygget en fuldt operativ reserve, der kan støtte politiet, hvis Danmark skulle blive ramt af en ulykke eller terrorangreb. Jeg håber selvsagt ikke, der bliver brug for reserven, men det skaber tryghed, at den er klar, hvis ulykken skulle være ude,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Den strategiske reserve har baggrund i Forsvarsforliget 2018-2023. Styrken imødekommer politiets behov for en reserve fra Forsvaret, som ved uvarslede hændelser kan understøtte og aflaste politiet i tilfælde, hvor politiets ressourcer er pressede – eller hvor politiets ressourcer hurtigt vil slippe op.

De to enheder i hovedstyrken er på syv dages beredskab. En deling på op til ca. 35 soldater er dog på 12 timers beredskab. Vagtholdet fra den Kongelige Livgarde skal kunne stille med kort varsel – to eller 12 timer. Den strategiske reserve skal kunne indsættes i op til syv dage.

Indsættelsen af soldaterne i den strategiske reserve sker altid under ledelse af politiet.

FAKTA: DEN STRATEGISKE RESERVE
I indeværende forsvarsforlig 2018-2023 fremgår det, at Forsvaret skal opstille en strategisk reserve på omkring 400 soldater, som kan støtte politiet i forbindelse med større uvarslede hændelser.

Den strategiske reserve udgøres af to dele:
• Et vagthold af værnepligtige (ca. 90) fra Den Kongelige Livgarde.
• Ca. 300 professionelle soldater fra Hærens Stående Reaktionsstyrke (reservens hovedstyrke).

• De værnepligtige skal kunne stille med kort varsel – enten på to eller 12 timer.
• Hovedstyrken skal stille inden for 12 timer eller syv dage.
• Den strategiske reserve skal kunne indsættes i op til syv dage.
• Indsættelsen af soldaterne sker altid under ledelse af politiet og i en ramme, der nøje beskriver beføjelser, opgaver og klagemuligheder. Instruktører fra Politiskolen står for uddannelsen af soldaterne.
• Soldaterne vil bære synligt identifikationsnummer, så borgere vil kunne fremsætte eventuelle klager over soldater på samme måde, som det er muligt med politifolk.