Af: Forsvarskommandoen

For anden gang inden for et år skal fregatten Niels Juel indgå i den franske hangarskibsgruppe og være med til at beskytte hangarskibet Charles de Gaulle sammen med de øvrige eskorteskibe.


Arkivfoto: Forsvaret.

Samarbejdet og træningen med de franske flådeenheder vil gøre både besætningen ombord på Niels Juel og Søværnet endnu bedre til at indgå i fælles koalitions- eller NATO-indsættelser med kort varsel- og forberedelsestid.

Som en del af hangargruppen vil Niels Juel kunne træne avancerede militære operationer og derigennem forbedre og videreudvikle sine militære kapaciteter.

Indsættelsen med hangarskibsgruppen er en operativ opgave, hvor den store martime øvelse Joint Warrior forventeligt indgår.

Tiltag mod coronavirus/covid-19 smitte

Forsvaret bidrager til at fremme den maritime sikkerhed og udvikle Forsvarets evne til at indgå i komplekse multinationale sømilitære operationer ved at bidrage til andre NATO-landes nationale flådestyrker, herunder hangarskibsgrupper.

Også i situationer som den nuværende med coronavirus/covid-19. Derfor er der taget ekstra tiltag for at minimere smitterisikoen ombord på den danske fregat.

Besætningen forblev ombord på fregatten de sidste 48 timer inden afgang fra Korsør. Derudover iværksættes der ekstra tiltag, som eksempelvis forstærket rengøring, lukning af fitness-rum, ekstra fokus på hygiejne, ingen personelrotationer, forholdsregler i forbindelse med ombordtagning af forsyninger og indtagelse af måltider m.v.

Besætningsmedlemmerne har kun været i begrænset kontakt med udefrakommende personer i forbindelse med klargøringen til sejlads. Denne kontakt er blevet håndteret efter de af Forsvarsministeriets Sanitetskommando og Sundhedsstyrelsen udstukne retningslinjer.


Arkivfoto: Forsvaret.

Det er anden gang, at danske Niels Juel bliver indsat i hangarskibsgruppen. Sidste gang var i 2019, hvor fregatten deltog i gruppens operationer i Middelhavet. Det er et led i det dansk-franske forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde. Udsendelsen er planlagt til at finde sted frem til medio april 2020