[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Fra den 8. juni til august 2020 genoptager Forsvaret aktiviteter på Sjælland og Bornholm for cirka 1.400 soldater. Heri indregnet uddannelse af stående styrke samt officerer og befalingsmænd. Dertil kommer cirka 325 civile og militære medarbejdere fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Forsvarets Sanitetskommando og Forsvarsakademiet samt cirka 125 medarbejdere fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse.

De berørte medarbejdere vil blive orienteret af nærmeste chef.

Der vil fortsat være fuld opmærksomhed på at minimere smitterisikoen, herunder ved at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.