Af Forsvarskommandoen

Forsvarets medarbejdere har i den seneste tid udvist stor vilje og evne til at tilpasse sig omstændighederne skabt af situationen med coronavirus/covid-19. Regeringen har nu meddelt, at tiden er kommet til en forsigtig, kontrolleret og gradvis genåbning af samfundet.

Det betyder, at langt størstedelen af Forsvarets medarbejdere den kommende tid fortsat skal passe deres opgaver fra hjemmet, og at aktiviteter, der ikke er samfundskritiske, fortsat udsættes. Dog er det nødvendigt at igangsætte en række aktiviteter, så Forsvaret kan leve op til sine nationale og internationale forpligtelser. Det betyder, at der efter påske bliver brug for, at ca. 1100 militære og civile medarbejdere møder på forskellige tjenestesteder fordelt ud over hele landet.

”For at undgå væsentlige konsekvenser for Forsvarets beredskaber og indsættelsesevne, er der behov for en gradvis åbning. Det handler om evnen til at opretholde samfundskritiske beredskaber og leve op til Forsvarets forpligtelser i de igangværende internationale operationer,” siger forsvarschef Bjørn Bisserup.

Samfundskritiske opgaver
Forsvaret løser en række samfundskritiske opgaver udover suverænitetshåndhævelsen. Blandt andet er soldater fra alle tjenestegrene en del af opretholdelsen af redningsberedskabet og evakueringsberedskabet. De overvåger luften over landet og havene omkring Danmark. Og så løser de inspektionsopgaver i Nordatlanten og opretholder miljø- og minedykkerberedskabet.

Det er ikke nok, at personellet, der skal sejle, flyve eller køre, skal være på vagt. Det hold, der skal afløse, skal også opretholde deres uddannelsesniveau, og så skal personellet, som sikrer, at udstyret fungerer, også kunne arbejde.

Internationale operationer
Soldaterne, der skal afløse de danske bidrag i Afghanistan og Kosovo, er allerede i gang med at træne til opgaven under behørig hensyntagen til sundhedsfaglige anbefalinger.

Det vil derudover i den kommende tid være nødvendigt at påbegynde en række andre forberedelsesaktiviteter. Det handler blandt andet om det danske bidrag til NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland, enhanced Forward Presence, de danske bidrag til det europæiske grænse- og kystvagtagentur, EU Frontex Mission og den fregat, der planlægges udsendt til Hormuz-strædet. Derudover har Forsvaret en lang række medarbejdere udsendt til missioner over hele verden.

”Det er en helt usædvanlig situation, vi er i, som hele tiden udvikler sig, og hvor det er svært at forudse, hvornår vi er tilbage til normalen. Men heldigvis udviser Forsvarets medarbejdere stor velvilje og evne til at tilpasse sig omstændighederne. Vi løfter fortsat i flok, men hver for sig,” siger forsvarschef Bjørn Bisserup.

Udsat værnepligtshold
Indkaldelsen af de værnepligtige som skulle møde ved Den Kongelige Livgarde den 1. april er udskudt foreløbig til den 4. maj 2020. Alle de indkaldte vil modtage yderlige informationom situationen i deres e-boks.

Beskyttelsen af Kongehuset og opretholdelsen af den strategiske reserve er samfundskritiske opgaver. Det er derfor nødvendigt, at få det næste hold i gang, så hurtigt som det er muligt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Konsekvenser på sigt
Det er endnu for tidligt at gå i detaljer med, hvilke konsekvenser den nuværende situation får for Forsvaret.

”Det vil givetvis være nødvendigt løbende at justere i den genåbning, Forsvaret nu går i gang med, alt efter hvilke behov der viser sig,” siger forsvarschef Bjørn Bisserup.

Forsvaret er i løbende tæt kontakt med sundhedsmyndighederne for at sikre en så kontrolleret og sikker åbning som muligt.