Træning af soldater fra Jydske Dragonregiment forudfor øvelsen Brave Lion 2020. Foto: Maja Wistesen, Forsvarskommandoen

Foto: Træning af soldater fra Jydske Dragonregiment forudfor øvelsen Brave Lion 2020. Foto: Maja Wistesen, Forsvarskommandoen.

Af: Forsvarskommandoen

Brave Lion er en stor øvelse, hvor enheder fra 1. Brigade deltager med soldater fra alle brigadens enheder. I løbet af halvanden uges intensiv øvelse skal enhederne fra regimenterne træne samarbejde på alle niveauer.

 

”Hovedformålet er, at vi får øvet hele 1. Brigade som én enhed, og at vi får trænet vores bataljon, der skal indgå i NATOs beredskab næste år,” siger chefen for Hærkommandoen generalmajor Michael Lollesgaard.

 

Under Brave Lion træner Hæren og 1. Brigade et forsvar af Jylland efter et fingeret angreb, hvor fjenden har kastet soldaterne ned med faldskærm og er gået i land i Nordjylland. Her skal brigadens enheder angribe og nedkæmpe fjendens styrker. Fokus på Hærens store øvelser har ændret sig igennem de seneste år. Op igennem halvfemserne og nullerne øvede man oprørsbekæmpelse og stabiliseringsindsatser. Nu er fokus skiftet, så en stor øvelse som Brave Lion træner både brigaden, Hæren og hele Forsvaret i at håndtere en klassisk krigssituation.

Samler op på træningsunderskud

Øvelsen kan man stort set dele op i to dele. Den første del i uge 39 handler om træning og  uddannelse af gruppe-, delings- og kompagniniveau hos enhederne. På grund af coronavirus/covid-19-restriktionerne og lock-down har enhedernes uddannelsestid i 2020 være begrænset og første del af øvelsen skal kompensere for den tabte uddannelsestid.

 

”Nu har Hæren ligget lidt i dvale på grund af coronavirus/covid-19, så i år er øvelsen særligt vigtig for at få hele maskineriet i gang,” siger Michael Lollesgaard, der er chef for Hærkommandoen.

 

Den anden del af øvelsen handler om at træne enheder fra 1. Brigade samlet som én slagkraftig enhed.

 

”Det er årets store øvelse, hvor vi får mulighed for at træne sammen med alle vores enheder. Det handler rigtigt meget om samarbejde og samvirke mellem enhederne. Succeskriteriet er, at vi får øvet, uddannet og især udfordret vores soldater og enheder,” siger Henrik Lyhne, der er chef for 1. Brigade. For at give brigaden en modstander på øvelsen, så bidrager Hjemmeværnet med 600 hjemmeværnssoldater, der skal spille op mod 1. Brigade.

 

Forholdsregler ved coronavirus/covid-19

Træning og større øvelsesaktiviteter er nødvendige for at opretholde uddannelsesniveauet ved soldater og enheder, så forsvaret kan leve op til sine nationale og internationale forpligtigelser. For at minimere risikoen for smitte med coronavirus/covid-19i forbindelse med øvelsen er der indført en række forholdsregler i tråd med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 

Eksempelvis skal materialer, der overdrages fra hånd til hånd mellem enheder, sprittes af. Der er restriktioner vedrørende møder, deltagerantal, afstande og varighed og for eksempel krav om brug af mundbind, når soldaterne er nødt til at være tættere næse mod næse end en meter. Dertil skal det nævnes, at deltagerne under øvelsen er fordelt over et stort areal på 20 kvadratkilometer. Forsvaret følger situationen løbende, da øvelsen gennemføres, mens samfundet er ramt af coronavirus/covid-19.

 

NATO beredskab

Udover at træne 1. Brigade, så handler Brave Lion-øvelsen også om, at anden panserinfanteribataljon hos Jydske Dragonregiment skal trænes op til næste års store opgave. Fra maj 2021 skal bataljonen indgå i NATOs beredskabsstyrke.

 

”Denne øvelse er meget vigtigt skridt frem mod det beredskab. Så det vil have fokus på den her øvelse og det er helt nødvendigt, at vi gennemfører øvelsen,” siger chefen for Hærkommandoen generalmajor Michael Lollesgaard.

 

NATO Readiness Initiative (NRI) er et supplement til NATOs allerede eksisterende beredskabsstyrke og her skal Danmark bidrage med en fregat, kampfly og en kampbataljon. Udover brigadens enheder, så deltager Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og soldater fra både Litauen og Estland.