Først og fremmest vil jeg takke alle Forsvarets soldater og medarbejdere, jeres familier og pårørende for den ekstraordinære indsats, der ydes i den alvorlige situation, som Danmark står i.

Som andre offentlige myndigheder i Danmark er Forsvaret præget af kampen mod coronavirus/covid-19.

I er med til at sikre, at Forsvaret fortsat kan passe på Danmark, mens danskerne passer på sig selv og hinanden.

Forsvarets vigtigste opgave er at opretholde den operative indsættelsesevne herhjemme og i de internationale missioner.

Samtidig skal forsvaret støtte samfundet med at afbøde smittespredningen af coronavirus/covid-19 ved at hjemsende soldater og medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner og ved at være klar til at støtte de civile myndigheder.

Forsvaret følger de retningslinjer, som regeringen og sundhedsmyndighederne har fastsat. Vi skal gøre alt det vi kan, for at afbøde smittespredningen i samfundet. Det betyder, at vi har aflyst eller vil aflyse aktiviteter, øvelser og opgaver, der ikke er kritiske for Forsvarets beredskaber. Forsvaret evaluerer løbende situationen og konsekvenserne af aflysningerne.

Jeg skal understrege behovet for, at alle i Forsvaret orienterer sig om de iværksatte initiativer og bestemmelser.

En del soldater oplever restriktioner i deres færden. Enheder, der er på dagligt beredskab, må tilpasse arbejdet ud fra de restriktioner, der er besluttet. Derudover har det været nødvendigt at befale flere udsendte soldater til at blive i deres missioner, fordi alle rejser til og fra missionsområderne udgør en risiko for de udsendte enheders evne til opgaveløsning.

Spredningen af coronavirus/covid-19 har også medført, at Forsvaret i denne uge kommer til at afslutte træningsmissionen på Al Asad luftbasen i Operation Inherent Resolve i Irak. Det skyldes at den irakiske regering som følge af coronavirus/covid-19 har besluttet at indstille træningsaktiviteterne frem til tidligst medio maj. Det betyder – i kombination med den efterfølgende Ramadan – at vi vil være fremme ved det tidspunkt, hvor træningsbidragets opgave var planlagt termineret med henblik på at målrette ressourcerne mod forberedelsen af den danske overtagelse af NATO Mission Irak. Vi fortsætter vores øvrige bidrag til Operation Inherent Resolve uændret.

Forsvaret støtter de civile myndigheder. Støtten koordineres via den National Operative Stab, som ledes af politiet. Forsvarets støtte falder derfor ind under reglerne og direktiverne for bistand til politiet uden politimæssige beføjelser.

Forsvaret bistår blandet andet ved at hjælpe med personel til bemandingen af de oprettede call centre, der skal aflaste de mere kritiske 112 og 1813 numre. Hvor call centrene i den forgangne uge oplevede op til 12.000 opkald i døgnet, ser det nu ud til, at lidt færre ringer ind. Personellet har indtil nu bestået primært af frivillige fra Hjemmeværnet, men der indsættes nu korttidsansat personel fra Hjemmeværnet.

Forsvaret tilpasser løbende støtten til det civile samfund på baggrund af de konkrete behov. Det betyder, at Forsvaret støtter politiet ved alle grænseovergange, hvor Forsvaret indledningsvist har indsat den strategiske reserve, VIDAR. Reserven er i dag blevet afløst af andre enheder fra Hæren. Det forventes at flere enheder vil blive varslet i de kommende dage.

Værnepligtige ved Livgarden oplever også, at de for øjeblikket ikke må forlade deres tjenestested. Det sker for at skærme garderne mod smitte. Dette er nødvendigt for at Den Kongelige Livgarde kan opretholde vagten omkring den kongelige familie samt varetage beredskabsopgaven til bistand for Politiet ved uvarslede hændelser. Samme billede kan opleves på Søværnets skibe, ved Gardehusarregimentet og flere andre steder, hvor værnepligtige soldater løser nødvendige opgaver.

Det er helt afgørende, at Forsvaret fortsætter løsningen af Forsvarets opgaver og bistår samfundet med alle kompetencer og værdier, som er indeholdt i Forsvaret. I og Jeres familier udgør i den sammenhæng kernen, og jeg vil bede jer haveforståelse for de ulemper, som de forskellige restriktioner, indsatser mv. medfører for den enkelte.

Tak skal I have!

Venlig hilsen

Bjørn