Af Forsvarskommandoen / Foto Iben Valery

Over de sidste fem år har danske soldater trænet irakiske sikkerhedsstyrker i basale militære færdigheder på Al Asad Airbase nord for Bagdad. Mere end 20.000 irakiske soldater har deltaget i uddannelserne og indgået i kampen mod ISIL. Og selvom træningen for øjeblikket er sat på pause, og en del af bidraget midlertidigt er flyttet til Kuwait, har næste hold forberedt sig på opgaven.

”Vores soldaters træning af irakerne er et meget vigtigt bidrag til kampen mod ISIL – både nu og i fremtiden. Jeg er tilfreds med, at næste hold er forberedt og klar til at overtage opgaven, når det bliver deres tur." siger forsvarsminister Trine Bramsen.I dag sluttede den såkaldte den missionsforberedende øvelse i Oksbøl, før Hold 11 udsendes til Operation Inherent Resolve (OIR). Som en del af øvelsen har Hold 11 blandt andet trænet med holdet fra seneste træningsbidrag (OIR Hold 9), som har delt sine erfaringer med det kommende hold. Soldaterne har blandt andet trænet sanitet, førstehjælp samt sikring mod vejsidebomber og fremrykning i terræn. Selvom det kan virke som basale færdigheder, så kræver det øvelse at skulle lære fra sig i et andet miljø og med brug af tolke. 

En del af træningsbidraget er en sikringsstyrke – de såkaldte Guardian Angels. Deres opgaver er at observere og sikre området, så undervisningen kan foregå under trygge rammer.

”Guardian Angels giver sikkerhed for mine soldater i træningssituationen. Men de får skaber ikke bare tryghed for os - også de irakiske sikkerhedsstyrker kan trygt fokusere på undervisningen, når de er der” fortæller chefen for Hold 11, oberstløjtnant Brian Busk, som hører under Trænregimentet i Aalborg. Hold 11 overtager for Hold 10 fra februar. Forud for deres udsendelse afholdes der på tirsdag parade på Aalborg Kaserner for at markere afgangen.