Af Forsvarskommandoen

Mandag blev i alt 37 syge værnepligtige ved Livgarden fra Garderkasernen i Høvelte og fra Livgardens Kaserne i Gothersgade i København testet for coronavirus/covid-19 efter at have udvist symptomer på influenza.

Alle værnepligtige fra Høvelte er testet negative, mens en værnepligtig fra Livgardens Kaserne i Gothersgade i København er testet positiv for coronavirus/covid-19.

Ud over de værnepligtige er enkelte professionelle soldater, som har ligget syge, blevet testet i løbet af tirsdag. I den forbindelse er en befalingsmand ved Garderkasernen i Høvelte testet positiv for coronavirus/covid-19.

”Efter at regeringen søndag åbnede for, at flere danskere skulle testes for coronavirus, blev det mandag besluttet at teste syge ved Livgarden. Det var en god beslutning, for nu ved vi, at der er to tilfælde af smitte med coronavirus, så vi kan iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at forebygge yderligere spredning,” siger generallæge Sten Hulgård, chef for Forsvarets Sanitetskommando.

De syge værnepligtige fra Garderkasernen, der er testet negative, bliver på kasernen i Høvelte, indtil de er raske, hvorefter de genoptager tjenesten som normalt.

Den værnepligtige ved Livgardens Kaserne i Gothersgade, som er testet positiv, er isoleret på en sygestue på Livgardens Kaserne i Gothersgade.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at to personer, som har været i kontakt med den smittede testes, da de har lette influenzasymptomer. De befinder sig derfor på kasernen, indtil resultatet af testen er kendt.

Yderligere 15 personer hjemsendes med kraftig opfordring om at henvende sig til det civile sundhedsvæsen, hvis de udvikler symptomer samt i øvrigt at følge de almindelige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Den smittede befalingsmand er sendt hjem og skal først møde på arbejde igen, når han har været symptomfri i to døgn. Hans kolleger opfordres til at udvise skærpet opmærksomhed i forhold til udvikling af symptomer.

”Samfundet står over for en stor udfordring med at forebygge spredningen af coronavirus. Det gælder naturligvis også for Forsvaret, som løser samfundskritiske opgaver. Vi følger anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne og er i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen og
Styrelsen for Patientsikkerhed for at håndtere situationen bedst muligt,” siger chefen for Forsvarets Sanitetskommando.

De syge soldater blev mandag og tirsdag transporteret til Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor testen blev udført. Ingen udviste alvorlige sygdomstegn forud for testen, men flere havde symptomer på forkølelse og almindelig influenza.

Siden medio marts har cirka 700 værnepligtige, som indgår i samfundskritiske beredskaber og opgaver opholdt sig på kasernerne i Høvelte og København for at forebygge coronasmitte og derved sikre, at de kritiske operative opgaver kunne løses fremadrettet.