I september 2019 lancerede forsvarsministeren og forsvarschefen fem initiativer for at modvirke seksuel chikane og krænkende adfærd i Forsvaret og de øvrige styrelser på ministerområdet.

Nu skabes der yderligere opmærksomhed med en central kampagne, der lanceres den 7. januar 2020. Forsvarsministeriet skal være en tryg og god arbejdsplads for alle. Det skal være tydeligt, at der er nultolerance over for krænkende adfærd, og at der er støtte til dem, der oplever krænkelser. Det er først og fremmest en ledelsesopgave, men det er noget, alle skal være opmærksomme på.

”De værdier, vi kæmper for ude i verden, skal vi selvfølgelig også stå på mål for herhjemme. Krænkende adfærd tolereres ikke i det danske forsvar. Det er væsentligt, at alle er helt klar over det – og også, at de ved, hvordan de skal reagere, og hvor de skal henvende sig, hvis de selv eller andre udsættes for uacceptabel adfærd,” siger forsvarsminister Trine Bramsen. 

Kampagnen består af plakater og foldere på de lokale tjenestesteder og hjemmesiden respektforhinanden.dk, hvor chefer, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen kan finde hjælp og værktøjer. Værktøjerne vil også være tilgængelige på intranettet. Samtidig er der udsendt materialepakke til Forsvarets chefer, som kan støtte den dialog, der skal være lokalt på baggrund af plakaterne.

”Alle former for krænkende adfærd er selvsagt uacceptable og hører ikke hjemme i Forsvaret. Det er det centrale budskab i kampagnen. Det er vigtigt. Forsvaret kan kun løfte fremtidens opgaver, hvis vi er en arbejdsplads, hvor nuværende og fremtidige kollegaer har lyst til at være. Vi skal alle påtage os ansvaret for at formidle lige præcis det budskab ud i hele Forsvaret og resten af samfundet,” siger forsvarschef Bjørn Bisserup.

Kampagnen skal understøtte de lokale indsatser på tværs af ministerområdet, hvor chefer, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationer skaber yderligere opmærksomhed om ministerområdets holdning og den enkeltes handlemuligheder. 

Læs mere på respektforhinanden.dk – sitet går i luften den 7. januar 2020.