Af Forsvarskommandoen

Siden november 2019 er 34 ansatte ved Ingeniørregimentet i Skive sigtet i en større sag om narkotika, og det har nu fået ansættelsesmæssige konsekvenser for flere medarbejdere. Der er endnu ikke taget stilling i alle sager, men fire medarbejdere er ind til videre blevet afskediget som en direkte konsekvens af omgang med euforiserende stoffer, mens en enkelt medarbejder har fået en skriftlig advarsel.

- Når man trækker i uniformen, påtager man sig et særligt ansvar, og samfundet stiller med rette store krav til os, der bærer uniform. I Hæren har dine handlinger konsekvenser, og det ser vi også nu, hvor omgang med euforiserende stoffer har medført afskedigelse af flere medarbejdere, siger chefen for Hærkommandoen generalmajor Michael Lollesgaard.

Forsvarets Efterretningstjeneste behandler fortsat sager fra Politiet, som kan have betydning for, om en medarbejder kan opretholde sin sikkerhedsgodkendelse, der er nødvendig for at kunne arbejde i Forsvaret.