Af Forsvarskommandoen

Operation Barkhane - Mali
De danske helikoptere, som indgår i den franske mission Operation Barkhane i Mali, arbejder stadig på højtryk.
I den forgangne uge er hovedstyrken roteret og kommandoen dermed overdraget fra Hold 1 til Hold 2. Sideløbende med rotationen af de danske soldater har helikopterbidraget flyttet fire ton gods og 99 passagerer.

Foto: OP Barkhane.

FAKTA om det danske transportbidrag til Operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der er udsendt til Mali.
Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.Læs mere om Barhane her.

C-130J Transportflybidrag til MINUSMA – FN’s fredsbevarende mission i Mali

Operationstempoet ved bidraget i Bamako er fortsat højt. I den seneste uge har bidraget transporteret 553 passagerer og 13,3 ton gods.

Sidst på ugen var der fokus på vedligeholdelse af transportflyet. Derudover blev der gennemført vedligeholdende uddannelse for bevogtningsstyrken og sikringssoldaterne.


Her ses Crew chief i gang med at smøre flapsene på transportflyet. Bidragets teknikere og flymekanikere arbejder intenst og i mange timer med vedligeholdelse af transportflyet hver eneste dag, så transportflyet igen bliver klar og sikkerhedsmæssigt godkendt til morgendagens missioner for FN. Foto: MINUSMA.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm.
Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.
Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere her.

Resolute Support - Afghanistan
Det danske militærpolitibidrag i Hamid Karzai International Airport har i løbet af ugen støttet ROLE 2, som er felthospitalet i lejren. Der har særligt været fokus på, at koalitionsstyrkerne opretholder god hygiejne i det offentlige rum. Derudover har militærpolitiet gennemført 1.756 operationer, herunder 730 ID-kontroller.

I New Kabul Compound-lejren har det danske sikrings- og eskortebidrag haft mulighed for at fokusere på vedligeholdende uddannelse. Der er blandt andet blevet gennemført øvelse i håndtering af en større menneskemængde i forbindelse med brand eller lignende. Derudover har sikrings- og eskortebidraget haft flere grupper i en anden lejr, hvor de har støttet koalitionsstyrkerne med eskorteopgaver.

De danske tolke i Kabul har støttet sikrings- og eskortebidraget med uddannelse af de lokale sikkerhedsstyrker. Samtidig har tolkene støttet koalitionspartnerne med oversættelse.

De danske mentorer på Afghan National Officers Academy har den sidste uge fokuseret på bedømmelse af de afghanske officerskadetter. Mentorernes rolle er at støtte uddannelsen af kadetterne og dermed skabe en højere kvalitet i det afghanske officerskorps.

Det danske flyvevåbens logistiske rådgivere i Kabul har støttet afghanerne med planlægning af transport af flybrændstof til lufthavnene i Afghanistan.

Sprængstofhundebidraget har gennemført afsøgning af 88 personbiler og 14 lastbiler i løbet af ugen. Samtidigt har de afsøgt hangar- og værkstedsområder ni gange.


Dansk militærpoliti guider bus ind til siden med henblik på afsøgning og ID-kontrol. Foto: RS.


Sikrings- og eskortebidraget underviser de lokale afghanske sikkerhedsstyrker i person search. De danske tolke støtter med oversættelse. Foto: RS.


Sprængstofhund og hundefører i gang med afsøgning af et køretøj. Foto: RS.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om de danske bidrag her.

Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1) – Østersøen

Krigsskibet Absalon har sammen med SNMG1 patruljeret den østlige del af Østersøen i den forgangne uge.

Ud over at observere skibs- og flytrafik i området har styrken brugt tid til at forsætte et intensivt træningsprogram. Der er blevet trænet opgaver i sømandsskab som eksempelvis at tage andre skibe på slæb. I torsdags blev der gennemført ”Thursday War” – en dag der i mange flåder benyttes til at træne søkrig. Absalon og den norske fregat Otto Sverdrup blev som en del af øvelsen udsat for gentagende angreb fra fjendtlige styrker, hvor begge skibe trænede at forsætte kampen, selvom de var ramt af flere fjendtlige træffere. En øvelse som denne træner alle dele af skibet samtidig – operationsrummet, våbenhåndtering, brandbekæmpelse, førstehjælp og udbedring af skader. Det er en øvelsestype, der kræver både en stærk organisation, ledelse og føring af besætningen kombineret med solid koordination.


Der trænes færdigheder i slukning af brand i et af Absalons maskinrum. Foto: Absalon.

FAKTA om Standing NATO Maritime Group 1
Standing NATO Maritime Group 1 - SNMG1 - er en samling NATO-skibe, som er på højt beredskab og klar til at imødegå trusler mod NATO-medlemslande. Gruppen består af krigsskibe fra forskellige NATO-lande. Det danske støtteskib Absalon blev en del af gruppen den 12. februar 2020 og kommer til at sejle med gruppen i to måneder.


Enhanced Forward Presence – Det fremskudte danske bidrag i Estland

En del af de danske styrker i Estland er i løbet af ugen flyttet til Letland for at deltage i en større øvelse.

For de tilbageværende soldater har ugen stået på funktionsuddannelse, vedligeholdelse og fint besøg fra Forsvarschefen, der besøgte de danske soldater i både Tapa og Tallinn.

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her.

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak
Den irakiske regering udsatte i sidste uge startdatoen for træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker. Baggrunden er, at den irakiske regering har udstedt forbud mod større forsamlinger for at undgå spredningen af coronavirus/covid-19. Træningen er fortsat udsat en uge endnu, men en genoptagelse af træningen vil stadig afhænge af udviklingen i situationen omkring coronavirus/covid-19 i Irak og udmeldingerne fra den irakiske regering. Der er lige nu positive indikationer om, at træningen genoptages om en uge som planlagt.

De danske soldater på Al Asad-luftbase har i den sidste uge igen haft fokus på opgaver, der skal forbedre sikkerheden på basen ved blandt andet at holde kontakten med de irakiske sikkerhedsstyrker. Derudover har soldaterne trænet egne færdigheder, blandt andet med skydning og marchtræning.

Træningsbidraget har per 8. marts gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.583 irakiske soldater og politifolk. Der er gennemført i alt 84.348 uddannelser på Hold 1 til Hold 11.


De danske styrker på Al Asad-luftbase har i den seneste uge forbedret den fysiske form ved blandt andet marchtræning. Foto: OIR.


De danske soldater holder fortsat øje med, at sikkerheden omkring træningsområderne er i top. Foto: OIR.


I den sidste uge har vedligeholdelse af egne færdigheder været i fokus for de danske soldater på Al Asad-luftbase. Foto: OIR.
Som led i sikkerhedsforanstaltningerne bliver der fulgt op på de sikkerhedsforanstaltninger, som de irakiske sikkerhedsstyrker gennemfører på basen. Foto: OIR.


Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater samt et operatørbidrag, et logistikbidrag og et mindre stabsbidrag. I alt cirka
170 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak, samt i Kuwait, de Forenede Arabiske Emirater og Qatar.

Læs mere her: