Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget - Irak
Efter beslutningen om at afslutte missionen for det danske træningsbidrag på Al Asad-luftbasen tidligere end planlagt, har de danske soldater været i gang med at rydde op i det danske uddannelsesmateriel, der igennem mere end fem år har været anvendt til træning af de irakiske sikkerhedsstyrker. Dele af de danske områder på basen er ligeledes blevet tømt for materiel, ligesom køretøjer der ikke længere anvendes i missionen, er gjort klar til hjemtransport.


De danske soldater har travlt med at få pakket det danske materiel i takt med, at det ikke længere skal anvendes.


Mange af de danske køretøjer er blevet klargjort til hjemtransport.


Alt det materiel, der ikke vurderes egnet til hjemtagelse, overdrages til andre styrker på basen eller kasseres.


Efter mere end fem år med træning af irakiske sikkerhedsstyrker, er trænernes kontorfaciliteter nu blevet ryddet for sidste gang.

Selvom den primære opgave for de tilbageværende soldater fortsat er nedpakning og hjemsendelse af materiel, har de danske soldater stadig opgaver i forbindelse med sikring af basen. Der bliver kørt patruljer på basen og trænet samvirke med andre landes styrker på basen.Sikringsdeling træner sammen med amerikanske helikoptere, som hurtigt kan komme til hjælp alle steder på den store base.

I forhold til coronavirus/covid-19 arbejder man stadig med de tiltag, der tidligere er iværksat for at begrænse risikoen for en smittespredning.

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater samt et operatørbidrag, et logistik-bidrag og et mindre stabsbidrag. I alt cirka 170 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater og Qatar.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.
 
Fregatten Niels Juels deployering i Task Force 473 – fransk hangarskibsgruppe i Nordatlanten
Niels Juel og besætning har godt en uge sejlet med den franske hangarskibsgruppe, og er nu fuldt integreret i gruppen, hvor det franske hangarskib Charles De Gaulle er flagskib.


Et af de franske fly på vej mod hangarskibet.

De første dage efter afgangen fra Flådestationen i Korsør blev brugt på at integrere den danske fregat i hangarskibsgruppens operationsmønster. Hangarskibets luftoperationer indebærer et komplekst samspil mellem en række maritime eskorteenheder, der løser forskellige opgaver, eksempelvis luftrumsovervågning, som er den danske fregats speciale. Da det er mindre end ét år siden fregatten Niels Juel sidst var indsat i den franske hangarskibsgruppe forløb integrationen hurtigt og gnidningsfrit.


Det franske hangarskib Charles de Gaulle i dansk farvand.

Flådestyrken har i løbet weekenden ligget til anker ud for Frederikshavn, da det planlagte havneophold i Århus måtte aflyses af hensyn til de indførte coronavirus/covid-19 tiltag. Niels Juel har med støtte fra Søværnets patruljeenhed Freja og Marinehjemmeværns kutteren Apollo overvåget området omkring den opankrede hangarskibsgruppe.

Niels Juel har som resten af Forsvaret indført en række tiltag for at minimere smitterisikoen. Det indebærer bl.a., at der er indført skærpede procedurer for rengøring og servering af måltider. Der er opsat ekstra håndspritautomater, hvor besætningen færdes, og lavet planer for håndtering af besætningsmedlemmer, der evt. måtte udvise symptomer på coronavirus/covid-19.

FAKTA om den franske hangarskibsgruppe med fregatten Niels Juel
Den danske fregat Niels Juel er fra den 25. marts til medio april indsat i Nordatlanten med Task Force 473, fransk hangarskibsgruppe med hangarskibet Charles de Gaulle i centrum.

Niels Juels opgave er at bidrage til beskyttelsen af hangarskibsgruppen. Desuden skal fregatten varetage luftrumskontrolopgaver omkring hangarskibsgruppen, herunder kontrol med flytrafik til og fra hangarskibet.
 
Operation Barkhane – Mali


Helikoptervedligehold i hangar.

I den forgangne uge er der blevet gennemført 50 timers eftersyn på én af helikopterne. Derudover modtog detachementet de første forsyninger hjemmefra efter iværksættelsen af en lang række coronavirus/covid-19 beskyttelsesforanstaltninger på basen i Gao.


Forsyninger fra Danmark modtages i Gao.

I forbindelse med flyets ophold på basen blev besætningen indkvarteret i karantænefaciliteter, ligesom lasten blev sat i karantæne før denne kunne frigives til detachementet.


EH101 helikopter bugseres på basen i Gao.

Helikopterbidraget har flyttet 340 kg gods og 36 passagerer siden sidste update.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod ca. 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her.
 
Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
I den seneste uge har C-130-transportflybidraget I Bamako fløjet 32,3 ton gods rundt i Mali. Derudover har der været gennemført vedligeholdelse af flyet, og forbedringer af installationer i lejren. Desuden har bevogtningsstyrken trænet bidragets hunde i at opspore sprængstoffer på køretøjer.

I Mali er der indtil videre et mindre antal smittede med coronavirus/covid-19, heraf ingen fra MINUSMA. Der arbejdes fortsat på forebyggende tiltag for at begrænse smitterisikoen under missionerne, såvel som i lejren, hvor hygiejnestandarden under hele operationen har været meget høj”. 


Det danske C-130-transportfly er klar til dagens mission for FN.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.  

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her.
 
Resolute Support – Afghanistan
Coronavirus/covid-19 fylder stadigvæk meget i Resolute Support missionen. Forholdsreglerne bliver fortsat skærpet. Træningsfaciliteter er efterhånden lukket i de fleste lejre, og man har stort fokus på personlig hygiejne, særligt omkring de fælles spisefaciliteter.

Coronavirus/covid-19 har påvirket opgavemængden for det danske sikrings- og eskortebidrag i det afghanske operationshovedkvarter, New Kabul Compound. Resolute Support missionen har skruet helt ned for den fysiske rådgivning af afghanerne og benytter i stedet virtuel kommunikation. Det betyder, at rådgiverne ikke har behov for at blive transporteret rundt i Kabul. I stedet har danskerne overtaget opgaven for lejrforsvaret i operationshovedkvarteret.

Derudover har danskerne sørget for, at grupperne i lejren holder sig til sig selv, så man minimerer potentiel smittespredning mellem grupperne.


Det danske sikrings- og eskortebidrag træner forskellige scenarier i forbindelse med eskortering af rådgivere.

De logistiske rådgivere fra Flyvevåbnet er også blevet påvirket af restriktioner. Det betyder, at rådgivningen ikke længere foregår ansigt til ansigt. Samtidig er rådgiverne blevet opdelt, så de nu befinder sig i hver sin lejr, hvorfra de har bedst mulighed for at løse deres opgaver.

Det danske sprængstofhundebidrag har afsøgt 23 personbiler og 19 lastbiler i løbet af ugen. De sikrer at der ikke kan smugles sprængstof ind i lejren.

Det dansk ledede International Military Police i Hamid Karzai International Airport har i den forgangne uge haft fokus på, at soldaterne overholder reglerne om personlig hygiejne i lejrens spisefaciliteter. Derudover har de været på skydebanen for at vedligeholde evnerne med pistol.


Det danske militærpolitibidrag på skydebanen.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.
 
Enhanced Forward Presence - det fremskudte danske bidrag i Estland
De danske soldaters aktiviteter i Estland er naturligvis påvirket af begrænsningerne i kølvandet på den igangværende pandemi. Estland er lige som Danmark lukket ned.

Selv om soldaterne er begrænset til at øve i basens nærliggende øvelses- og skydeområde er der masser af muligheder. Øvelses- og skydeområdet er på 12.000 hektar, hvilket er næsten dobbelt så stort som Oksbøl øvelsesterræn, der er Danmarks største.

Træning og forberedelser fortsætter derfor med fuld effekt og er desuden positivt påvirket af, at de restriktioner, der har været omkring anvendelse af bæltekøretøjer i øvelsesterrænnet, endelig er ophævet. Infanteri og infanterikampkøretøjer kan nu arbejde sammen i felten, hvilket betyder bedre muligheder for indøvelse og samtræning.

Den seneste uge har budt på bl.a. mørkekampstræning, orienteringsløb og beredskabsøvelse.


Beredskabsområde i øvelsesterrænnet.


Forberedelse til skydetræning.

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her. 
Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Nordatlanten og Østersøen
Orlogsfartøjet Absalon og den øvrige SNMG1-gruppe har i en periode gennemført patrulje i den Engelske kanal og i Nordsøen. Flådestyrken har gennemført en række operative opgaver for NATO grundet tilstedeværelsen af et større antal skibe fra den russiske flåde. Absalon og NATO-styrken har overvåget de russiske flådebevægelser tæt for at tilsikre NATO-alliancens viden om de russiske bevægelser i NATO’s nordlige interesseområde.

Ugen blev afsluttet med et kort logistisk ophold ud for Holland, inden styrkens deltagelse i øvelse Joint Warrior ud for Skotland i de kommende to uger. Ombordtagning af forsyninger blev gennemført under skærpede forhold henset til at undgå smitte fra Coronavirus/covid-19.


Absalon på patrulje i Nordsøen, set fra spanske fartøj Blas de Lezo.

FAKTA om Standing NATO Maritime Group 1
Standing NATO Maritime Group 1 – SNMG1 – er en samling NATO-skibe, som er på højt beredskab og klar til at imødegå trusler mod NATO-medlemslande. Gruppen består af krigsskibe fra forskellige NATO-lande. Det danske støtteskib Absalon blev en del af gruppen den 12. februar 2020 og kommer til at sejle med gruppen i to måneder.