Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

Foto: eFP


I denne uge er der foretaget en mindre rotation af dansk personel mellem Danmark og Estland. Nogle få soldater, hvis mission nu er slut, er erstattet af friske kræfter. Samtidig med rotationen blev danske soldater, som var på leave i Danmark, fløjet tilbage til Estland. Flyvningerne foregik med et af Forsvarets C-130J-transportfly. Alle soldater havde inden flyvningen været i karantæne og gennemgået individuel lægelig vurdering, så risikoen for smitte kunne minimeres mest muligt.

De afgående soldater modtog inden afgang den estiske medalje som tak for deres indsats i enhanced Forward Presence. Dette blev markeret med en medaljeceremoni, der ligeledes grundet smittefaren blev gennemført i et lille lukket selskab.

Desværre betyder smittefaren, at der indtil videre er sat stop for afholdelse af orlov. Derfor måtte transportflyet returnere uden det næste hold, der skulle på orlov. De overskydende flysæder blev gennem den danske ambassade i Estland tilbudt til danske statsborgere, som på grund af situationen ikke kunne komme hjem til Danmark. Dog viste sig ikke at være et behov.

Dermed er det danske bidrag på basen i Tapa på fuld bemanding. Der er ikke registreret coronavirus/covid-19 blandt de danske soldater. Fritidsaktiviteter, motion og spisning koordineres, så færrest muligt soldater befinder sig samme sted på samme tid. Den militære træning kører på fuldt tryk, mens der klargøres til kommende øvelser, som har til formål at styrke samarbejdet mellem det danske underafdelingsbidrag og det afløsende hold af britiske soldater, som for nyligt er flyttet ind i lejren.


Foto: eFP

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her.


Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget - Irak
Idet man ved koalitionshovedkvarteret som følge af situationen med coronavirus/covid-19 har indført væsentlige begrænsninger på rejser ind i missionsområdet, er det i den seneste uge besluttet, at der ikke gennemføres orlov eller afløsning af soldaterne, der ellers var planlagt til at skulle være udsendt tre måneder. Det betyder, at enkelte soldaters udsendelser forlænges, men samtidig forventes det, at missionen afsluttes tidligere end planlagt. Dermed forventes en stor del af soldaterne at komme hjem tidligere end planlagt.

De danske soldater har været i gang med at rydde op og pakke det danske materiel, der igennem mere end fem år har været anvendt til træning af de irakiske sikkerhedsstyrker. Dele af de danske områder på basen er tømt og gjort klar til overdragelse, ligesom en del køretøjer, der ikke længere anvendes i missionen, er gjort klar til hjemtransport.


Nedpakningen styres efter en detaljeret plan. Foto: OIR.

Selvom den primære opgave for de tilbageværende soldater fortsat er nedpakning og hjemsendelse af materiel, har de danske soldater stadig opgaver i forbindelse med sikring af basen. Der køres patruljer på basen og trænes samvirke med andre landes styrker.


En del materiel overdrages til de tilbageværende styrker på basen. Foto: OIR.


Meget materiel er allerede pakket og klar til at blive fløjet ud af basen. Foto: OIR.

I forhold til coronavirus/covid-19 arbejder man stadig med de tiltag, der tidligere er iværksat for at begrænse risikoen for en smittespredning. Der er fortsat ikke kendte tilfælde på basen.


Sikringsstyrken træner fortsat sikring af basen. Foto: OIR.

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater samt et operatørbidrag, et logistik-bidrag og et mindre stabsbidrag. I alt cirka 170 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater og Qatar.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.


Resolute Support – Afghanistan
Restriktioner i forbindelse med coronavirus/covid-19 medfører, at meget er sat i bero i Resolute Support-missionen. Kun de allermest nødvendige bevægelser mellem lejrene gennemføres. Samtidig foregår meget af rådgivningen af afghanerne via telefon. For at forebygge en potentiel overbelastning af de medicinske faciliteter har man fra missionens side valgt at sende alt ikke-kritisk personel hjem. Det har medført, at flere danskere er sendt midlertidigt hjem, indtil krisen er drevet over i Afghanistan.
Der er fortsat ingen danskere i karantæne eller konstateret smittet i Afghanistan.

På den afghanske officersskole har de danske mentorer rådgivet de afghanske instruktører via telefon. Formålet med rådgivningen er at forbedre afghanernes undervisning af deres egne kadetter.


Afghansk officerskadet på øvelse. Foto: RS.

Det danske militærpoliti har haft fokus på, at koalitionsstyrkerne i Hamid Karzai International Airport North (HKIA N) holder behørig fysisk afstand til hinanden for at mindske risikoen for smitte. Samtidig har danskerne stået vagt i kantinen for at sikre, at kravet til personlig hygiejne overholdes. Der er blevet uddelt 24 advarsler til folk, som ikke har overholdt retningslinjerne.

I Det Nationale Støtteelement på HKIA N har man arbejdet på at sende en del af den danske udrustning hjem. Det er særligt vinterudrustningen, der er sendt hjem, da temperaturen i Kabul ikke længere kræver varmt tøj.


Det Nationale Støtteelement er i gang med at pakke køjesække med vinterudrustning ned. Køjesækkene sendes til Danmark, da vejret i Kabul ikke længere kræver varmt tøj. Foto: RS.

Det danske sikrings- og eskortebidrags opgaveløsning har været påvirket markant af bevægelsesrestriktionerne i missionen. Der er ikke gennemført nogen eskorteringsopgaver i løbet af ugen. Til gengæld har danskerne indgået som beredskabsstyrke i forbindelse med lejrforsvaret i New Kabul Compound. Formålet med beredskabet er, at man skal kunne rykke ud hurtigt, hvis der skulle ske angreb mod lejren.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.


Fregatten Niels Juels deployering i Task Force 473 – Fransk hangarskibsgruppe i Nordatlanten
Fregatten Niels Juel opererer nu på anden uge fuldt integreret i Task Force 473 sammen med det franske hangarskib Charles de Gaulle.

Operationerne i den forløbne uge er primært foregået i Nordsøen, Den Engelske Kanal og den østlige del af Atlanterhavet. Niels Juels opgaver har været alsidige. De omfatter sikkerhedsprocedurer og luftrumsovervågning i forbindelse med flyoperationer, beskyttelse af det franske hangarskib eller såkaldt Anti Air Warfare Commander, hvor fregatten har ansvaret for luftforsvaret af den samlede styrke.

Besætningen efterlever fortsat en række særlige forholdsregler til begrænsning af coronavirus/covid-19-smitte ombord, men har for nuværende på tolvte dag for afsejling stadig ikke oplevet besætningsmedlemmer, der har udvist symptomer på smitte.


Fregatten Niels Juel passer på hangarskibet Charles de Gaulle, mens de sender fly i luften. Foto: Det franske søværn.

FAKTA om den franske hangarskibsgruppe med fregatten Niels Juel
Den danske fregat Niels Juel er fra den 25. marts til medio april indsat i Nordatlanten med Task Force 473, fransk hangarskibsgruppe med hangarskibet Charles de Gaulle i centrum.

Niels Juels opgave er at bidrage til beskyttelsen af hangarskibsgruppen. Desuden skal fregatten varetage luftrumskontrolopgaver omkring hangarskibsgruppen - herunder kontrol med flytrafik til og fra hangarskibet.


Operation Barkhane – Mali
Det danske bidrag til Operation Barkhane er nu blevet samlet i Gao. Det er sket, da personellet, som håndterede personelrotationer og genforsyning via lufthavnen i Niamey, grundet den nuværende situation med coronavirus/covid-19 ikke længere befinder sig i Niger.

I den forgangne uge har helikopterbidraget flyttet 820 kilo gods og 109 passagerer.


Foto: Operation Barkhane

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod ca. 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her.


Hercules transportflybidrag til MINUSMA – FN’s fredsbevarende mission i Mali
Uge 14 har stået i rotationens tegn. Hold 2 har brugt den seneste tid på at forberede modtagelse af Hold 3. Rotationen har været præget af coronavirus/covid-19, som medførte, at rotationen blev udskudt cirka tre uger med 14 dages hjemmeisolation til Hold 3 før afgang. Den 4. april ankom et civilt chartret fly til Bamako med Hold 3 og flyet fløj straks retur til Danmark med Hold 2 efter en velgennemført udsendelse. Der blev således ikke tid til overdragelse mellem de to hold.

Efter at være vel ankommet til Camp Bifrost gennem Bamakos hektiske trafik blev Hold 3 straks sat i isolation efter krav fra MINUSMA.

De første dage er gået med at sætte sig ind i arbejdsopgaverne. Samtidig er bevægelsesfriheden for det samlede bidrag indskrænket, da lejrens faciliteter er opdelt i røde og grønne områder for at kunne håndhæve isolationen.

Der er i den forgangne uge blevet fløjet to transporter med 24 ton gods, men ingen passagerer.


Billedet viser det nye holds første møde med trafikken i Bamako. Det man ikke kan se på billedet er, at udover den tunge trafik så suser de motoriserede tohjulede køretøjer ud og ind mellem den øvrige trafik. Foto: MINUSMA.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her.Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) - Skotland
Krigsskibet Absalon og NATO’s stående fregatstyrke, SNMG1, deltager i øjeblikket i øvelsen Joint Warrior ud for Skotland. Grundet coronavirus/covid-19 i Europa er øvelsen blevet justeret til at have fokus på at uddanne nye ubådschefer til Danmarks allierede i NATO.

Absalon og SNMG1 har i øvelsen en central rolle som modstander for ubådene. Uddannelsen af nye ubådschefer er en strategisk vigtig opgave i NATO. Øvelsen har igennem snart to uger givet besætningen på Absalon værdifuld og koncentreret træning i at lokalisere og bekæmpe ubåde på trods af de overordnede ændringer i øvelsen.

Absalon forlader SNMG1 i den kommende uge og vender derefter tilbage til Danmark til et velfortjent hvil for besætning og skib samt gensyn med pårørende.


Foto: Absalon

FAKTA om Standing NATO Maritime Group 1
Standing NATO Maritime Group 1 – SNMG1 – er en samling NATO-skibe, som er på højt beredskab og klar til at imødegå trusler mod NATO-medlemslande. Gruppen består af krigsskibe fra forskellige NATO-lande. Det danske støtteskib Absalon blev en del af gruppen den 12. februar 2020 og kommer til at sejle med gruppen i to måneder.