Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget - Irak

Sidste danske patrulje på basen.

I den forgangne uge har de danske soldater på Al Asad-luftbasen kørt den sidste patrulje udenfor det amerikansk-kontrollerede område. Det sker som en planlagt del af nedbygningen af de danske opgaver og nedpakningen af den danske lejr. Amerikanske styrker overtager de sikringsopgaver, danskerne indtil nu har løst.

Nedbygningen og pakningen handler forsat om at afslutte de opgaver, som danske styrker har løst i en årrække. Der ryddes op i en stor materielmængde, og det pakkes, så det er klar til at blive sendt hjem til Danmark eller til Kuwait, så det kan anvendes til den kommende NATO Mission Iraq, som Danmark ifølge planen overtager ledelsen af i december 2020.

I forhold til coronavirus/covid-19 er der iværksat yderligere tiltag for at begrænse risikoen for en smittespredning. Der er fortsat ikke kendte tilfælde på basen.
Inden køretøjerne afsendes skal de rengøres for det værste skidt.

Nedbrydningen giver en del affald som håndteres på den lokale affaldsplads. 


Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

På Al Dhafra Air Base er der iværksat en del foranstaltninger, der skal sikre, at basen forbliver coronavirus/covid-19-fri, herunder forbud mod ikke essentielle møder, fokus på distance mellem folk og grundig håndhygiejne. Der er ligeledes indført restriktioner på, hvem der må passere ind og ud af basen. FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater samt et operatørbidrag, et logistik-bidrag og et mindre stabsbidrag. Træningsbidraget er under afvikling. Soldaterne har base primært på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater og Qatar.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.

Operation Barkhane – Mali


Helikopterbidraget støtter fortsat Barkhane operationen ud fra basen i Gao i Mali.

I den forgangne uge har helikopterbidraget flyttet 185 kg gods og 106 passagerer.

Næste hold soldater til Barkhane-missionen i Mali begynder deres internationale operation med 14 dages karantæne på en kaserne i Danmark. Det sker efter krav opstillet af missionen, og gennemføres efter sundhedsmyndighedernes og Forsvarets Sanitetskommandos anvisninger for at minimere risikoen for coronavirus/covid-19.


Eftersyn og tankning af helikopter på basen i Gao.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane

Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod ca. 70 mand, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her.Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
Den seneste uge har været præget af de karantænevilkår, som den nytilkomne del af soldaterne er underlagt på grund af coronavirus/covid-19. Det er ikke muligt for det tekniske personel at komme i nærheden af flyet.

Personellet i karantæne er selv ansvarlige for desinficering og rengøring af karantæneområder og faciliteter. Hygiejnestandarden er høj, så der ikke kan drages tvivl om, at vilkårene overholdes.

Der er ikke fløjet missioner i uge 15.


Et udendørs mødelokale, så planlægning og forberedelse til flyvning kan fortsætte, selv om en del af personellet er i karantæne.   FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om ´Forsvarets bidrag til MINUSMA her.Resolute Support – Afghanistan
Der bliver fortsat indført strengere restriktioner for at forebygge coronavirus/covid-19. Det betyder blandt andet, at næsten al rådgivning af afghanerne gennemføres digitalt eller på telefon. Samtidig skal alle bære masker i spiseområderne, og udendørs fællesarealer er lukket.

Soldater, som skal til Resolute Support, vil fremover begynde deres internationale operation med 14 dages karantæne på en kaserne i Danmark. Det er et forebyggende tiltag for at undgå coronavirus/covid-19-smitte i missionsområdet. Der er fortsat ikke konstateret smittede danske soldater i Afghanistan.

Danskerne leder det internationale militærpoliti på Hamid Karzai International Airport North. Det er militærpolitiets opgave at sikre, at folk overholder restriktionerne og dermed mindsker smitterisikoen. I den forbindelse er der blevet uddelt 62 advarsler til folk, som ikke overholder reglerne.

Fokus på coronavirus/covid-19 betyder, at andre politiopgaver bliver nedprioriteret. Der er dog stadig tid til at foretage kontrol i lejren. Det er blevet til hele 1.258 id-kontroller i løbet af ugen.

Det danske sikrings- og eskortebidrag indgår fortsat som beredskabsstyrke i forbindelse med lejrforsvaret i New Kabul Compound, som er en mindre lejr i centrum af Kabul. Derudover klargør danskerne til at indgå som beredskabsstyrke til at rykke ud i byen og støtte de afghanske sikkerhedsstyrker.

Det danske sprængstofhundebidrag har udvidet sine arbejdsopgaver og støtter nu med patruljering i den lille lejr, Forward Operating Base OQAB. Samtidig er der blevet afsøgt 31 personbiler og 15 lastbiler i løbet af ugen.De udendørs fællesarealer bliver lukket for at forebygge smitte af Coronavirus/covid-19. Herunder også den danske terrasse i HKIA N.Militærpolitiet gennemfører kontrol af ind- og udpassage af lejren.Det danske sprængstofhundebidrag i gang med afsøgning af en personbil.FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support her.Enhanced Forward Presence - det fremskudte danske bidrag i Estland
Estland har som Danmark indført en række begrænsninger i samfundet på grund coronavirus/covid-19.

Soldater, som skal til det fremskudte danske bidrag i Estland, vil fremover begynde deres internationale operation med 14 dages karantæne på en kaserne i Danmark. Det er et forebyggende tiltag for at undgå coronavirus/covid19-smitte i missionsområdet. Der er fortsat ikke konstateret smittede danske soldater i Estland.

Soldater og enheder på basen i Tapa fortsætter deres træning. Træningen fokuserer på at integrere danske enheder i den britisk ledede kampgruppe.

I denne uge deltager de danske soldater i en feltøvelse i øvelsesterrænet nær Tapa, hvor danskerne træner med britiske og estiske enheder på delings- og kompagni-niveau. 


En del af soldaterne har i ugens løb trænet kamp i bebyggede områder.En hel lille by er opført af rafter, kanvas og net. Det giver god mulighed for at instruere soldaterne.


FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her.