Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve (OIR)
Træningsbidraget – Irak

De danske soldater på Al Asad-luftbasen i Irak fokuserer fortsat på nedbygning og pakning. Det handler forsat om at afslutte de opgaver, som danske styrker har løst i en årrække og få gjort materiel og køretøjer klar til at blive sendt hjem til Danmark eller til Kuwait, så det kan anvendes til den kommende NATO Mission Iraq, som Danmark ifølge planen overtager ledelsen af i december 2020.


Foto: Alle køretøjer skal være rengjorte, men da der er begrænsede mængder af vand foregår det med børster og lignende.

En stor del af materiellet er allerede klar til at blive sendt af sted, ligesom nogle af de danske områder på basen er klargjort til at overdrage til de amerikanske styrker.

I forhold til coronavirus/covid-19 er der iværksat yderligere tiltag for at begrænse risikoen for en smittespredning. Der er fortsat ikke kendte tilfælde på basen.


Foto: En del af de danske beboelsescontainere, der kan flyttes uden at tage skade, bliver også pakket sammen.


Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

På Al Dhafra-luftbasen er der iværksat en del foranstaltninger, der skal sikre, at basen forbliver fri for coronavirus/covid-19. Der er indført lignende restriktioner som i Danmark: Forbud mod ikke-essentielle møder, fokus på distance mellem folk og grundig håndhygiejne. Der er ligeledes indført restriktioner på, hvem der må passere ind og ud af basen. 

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.

Bidraget, som primært har haft base på Al Asad-luftbasen i Irak, er i færd med at lukke ned, så Danmark er klar til at overtage NATO Mission Irak fra december 2020. Operatørbidraget fortsætter i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag fastholdes i Operation Inherent Resolve.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her. Operation Barkhane – Mali
Det danske helikopterbidrag, som er udsendt til Mali i missionen Operation Barkhane sammen med franske styrker, har nu rundet 300 flyvetimer.

I den forgangne uge er der blevet flyttet 4.993 kg gods og 76 passagerer.Fotos giver et indtryk af sigtbarheden under flyvning i onsdags.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her. Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
Det nytilkomne mandskab har nu overstået anden uge af karantæneperioden. Tiden er blevet anvendt til træning af militære færdigheder, udlevering af våben og finpudsning af procedurer.


Fotos: Efter karantæneudløb har det tekniske personel været i gang med klargøring og tekniske eftersyn på Hercules C130J transportflyet. Det forventes, at fly og besætning snarest kan meldes operativt overfor FN.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C-130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her. Resolute Support – Afghanistan
Coronavirus/covid-19 fylder fortsat meget i Resolute Support-missionen. Der bliver gjort meget for at mindske potentiel smitte blandt koalitionsstyrkerne. Det betyder, at rådgivning af afghanerne fortsat gennemføres digitalt eller per telefon.

Der er fortsat ikke konstateret nogen smittede danske soldater i Afghanistan.

Det danske militærpoliti på Hamid Karzai International Airport North indgår i det internationale militærpoliti i lejren. De gennemfører kontinuerligt patruljer for at sikre, at soldaterne holder to meters afstand til hinanden. En restriktion, som skal mindske risikoen for smitte.

Derudover har det danske militærpoliti kontrolleret køretøjstilladelser i lejren samt gennemført fartkontrol 78 gange og ID checks 2.137 gange.


Foto: Det danske militærpoliti i gang med kontrol af bilernes køretilladelse.

Det danske sikrings- og eskortebidrag indgår som beredskabsstyrke i det afghanske operationshovedkvarter, New Kabul Compound. I den forbindelse har danskerne trænet indsættelse med kort varsel.

På den afghanske officersskole rådgiver de danske mentorer fortsat den afghanske stab via telefon. Kadetterne er blevet sendt hjem og forventes først tilbage om 30 dage. Hjemsendelsen sker af hensyn til coronavirus/covid-19.


Foto: Køretøj guides ind til kontrol af det danske militærpoliti


FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.Enhanced Forward Presence - det fremskudte danske bidrag i Estland
Den britiskledede kampgruppe, som de danske soldater og enheder i Estland indgår i, har i den seneste uge gennemført en feltøvelse for at styrke samarbejdet på tværs af enhederne.

En styrket og fælles forståelse af forskellene i materiel, udrustning og bevæbning er nødvendig for at være effektiv som kampgruppe.

De pansrede køretøjer har forskellige egenskaber med styrker og svagheder, hvilket betyder, at det er forskelligt, hvor og hvornår de bedst indsættes.

De forskellige lande har også forskellige køretøjer og materiel til rådighed, når det drejer sig om ambulancer, forsyningskøretøjer og bjærgningskøretøjer. Træning og øvelse giver soldaterne en god forståelse af at anvende de forskellige køretøjer på det rigtige tidspunkt.

En feltøvelse bidrager på den måde væsentligt til at gøre kampgruppen bedre og mere effektiv.


Foto: Et dansk infanterikampkøretøj er sløret for at udviske konturerne.


Foto: Soldater beskytter de pansrede køretøjer.


Foto: En kolonne under fremrykning gør holdt.


FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her.