Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak
De danske soldater på Al Asad-luftbasen i Irak fokuserer fortsat på nedbygning og pakning. I den seneste uge er flere beboelsescontainere blevet pakket sammen og flere soldater bliver derfor flyttet til midlertidige indkvarteringsforhold, blandt andet telte. De første af de områder, der tidligere har været anvendt af de danske soldater, er blevet leveret tilbage til basen, så de kan blive brugt af andre enheder.

I ugens løb fik de danske soldater besøg af et af de danske C-130J Hercules transportfly, som blandt andet kom med nye forsyninger, der skal bruges til nedpakningen af de store mængder materiel, der skal flyttes ud af Irak. Med tilbage til Danmark fik transportflyet både gods og omkring 30 danske soldater.
 
I forhold til coronavirus/covid-19 arbejdes der fortsat under de iværksatte tiltag for at begrænse risikoen for smittespredning. Der er fortsat ikke kendte tilfælde på basen.Alle danske beboelsescontainere der vurderes at kunne klare at blive transporteret bliver fjernet fra de danske områder på basen. Foto: OIR.Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

På Al Dhafra Air Base er der iværksat en del foranstaltninger, der skal hindre smittespredning. Der er indført lignende restriktioner som i Danmark: forbud mod ikke-essentielle møder, fokus på distance mellem personel og grundig håndhygiejne. Der er ligeledes indført restriktioner på, hvem der må passere ind og ud af basen.
Der er fortsat ikke konstateret nogen smittede danske soldater på basen.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.

Bidraget, som primært har haft base på Al Asad-luftbasen i Irak, er i færd med at lukke ned, så Danmark er klar til at overtage NATO Mission Irak fra december 2020. Operatørbidraget fortsætter i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag fastholdes i Operation Inherent Resolve.
 
Læs mere om Operation Inherent Resolve her.

Resolute Support – Afghanistan

Coronavirus/covid-19 påvirker fortsat opgavemængden for det danske sikrings- og eskortebidrag i New Kabul Compound. Danskerne indgår som beredskabsstyrke til både lejrforsvaret og til at rykke ud i byen på kort varsel. Desuden har de i løbet af ugen været på skydebanen for at vedligeholde skydefærdighederne.
Det danske sikrings- og eskortebidrag eskorterer normalt rådgivere sikkert rundt i Kabul, men på grund af coronavirus/covid-19 restriktioner bliver størstedelen af rådgivningen af afghanerne foretaget via telefon.

På Hamid Karzai International Airport North modtager det danske nationale støtteelement med jævne mellemrum gods fra Danmark. Det nationale støtteelement sørger for, at godset leveres videre til de danske enheder i Kabul, så de har den nødvendige udrustning til at løse deres opgaver.

De danske logistiske rådgivere fra Flyvevåbnet arbejder på at gøre det 
afghanske flyvevåben mere selvstændigt. Det er meningen, at afghanerne selv skal være i stand til at stå for transport af gods mellem sikkerhedsstyrkerne i landet.


Soldaterne fra det danske sikrings- og eskortebidrag på skydebanen. Foto: RS


Det nationale støttelement læsser det modtagne gods af, så det efterfølgende kan sendes videre til de andre lejre med danske enheder. Foto: RS

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 140 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.

Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

De danske soldater i Estland forbereder sig på at deltage i årets største estiske øvelse, som kommer til at foregå i perioden fra den 27. april til den 1. maj. Øvelsen hedder Springstorm og har deltagelse fra mere end 3.500 soldater. Det danske bidrag skal arbejde tæt sammen med estiske og britiske enheder. Foto: eFP.Den estiske veterandag den 23. april blev markeret med en mindre parade på basen i Tapa. Danmark bidrog med et fanekommando. Veterandagen er kulminationen på en måned, hvor esterne mindes og ærer deres soldater. Måneden symboliseres ved en blå anemone, som i øjeblikket blomstrer overalt i landet og også i øvelsesterrænet, hvor soldaterne træner.

Coronavirus/Covid-19 har fortsat indflydelse på det estiske samfund, og regeringen forventes at godkende en plan for genåbning i denne uge. Nedlukningen har påvirket soldater og enheders bevægelsesfrihed blandt andet mulighederne for orlov. Men det har ikke haft negativ indflydelse på opgaveløsningen og beredskabet.   

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her.

Det danske transportflybidrag til FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA) – Mali

Det nye hold soldater, der måtte starte deres mission i karantæne, er nu klar til at løse deres opgaver for FN. Transportflybidraget har efter klarmelding til FN tirsdag, fløjet 4 dage i træk. Det mærkes tydeligt på stemningen blandt soldaterne, at de nu er i gang.

Sideløbende med flyoperationerne følger bidraget udviklingen af coronavirus/covid-19 i Mali tæt. Eksisterende og nye smittebegrænsende tiltag i Camp Bifrost evalueres dagligt i samarbejde med den norske lejrledelse.  

Den seneste uges flyvninger har omfattet transport af gods, køretøjer og personel. Der er i alt transporteret 56 tons gods og 12 passagerer.


FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C-130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika.

Operation Barkhane – Mali

Det danske helikopterbidrag til den franske mission i Mali har i den seneste uge fløjet missioner til fire ud af fem franske fremskudte baser: Kidal, Gossi, Timbouctou og Menaka.

I alt er der i den forgangne uge blevet flyttet 3,8 tons gods og 156 passagerer.Foto: OP Barkhane

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her.

Kosovo Force (KFOR) – Kosovo

To ud af seks danske soldater, der har tjeneste i lejren Film City udenfor Pristina er testet positive for covid-19. De to soldater er smittede uden symptomer og er nu i karantæne – den ene i missionen, den anden i Danmark. Læs mere om hændelsen her.

Resten af de danske soldater i Kosovo er ikke smittede.

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan.
Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.

Læs mere om NATO’s KFOR-styrke her.