Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget – Irak
På Al Asad-luftbasen i Irak er de tilbageværende danske soldater fortsat i gang med nedpakningen af det danske materiel og tilbagelevering af de områder af basen, den danske styrke har anvendt i forbindelse med træningen af irakiske sikkerhedsstyrker de sidste fem år.

I den seneste uge er de sidste opgaver i forbindelse med sikring af basen blevet overdraget til andre enheder, og de danske soldater har derfor kunne fokusere på nedpakningen.

En af de større opgaver i nedpakningen er nedtagning og pakning af de store værkstedstelte. Det arbejde blev udført i denne uge.


De store værkstedstelte kræver mere end blot en vindstille dag at tage ned. I alle teltene er der trukket strøm til de store maskiner og netværkskabler til computere.

Sideløbende med nedpakningen har en del af den danske styrke vedligeholdt deres grundlæggende skydefærdigheder blandt andet i skarpskydning sammen med de amerikanske koalitionspartnere.


Turen til skydebanen gav også en sjælden mulighed for at skyde med panserværnsvåben.


Samarbejdet med de amerikanske enheder gav også mulighed for at anvende andre typer våben end dem, de danske soldater normalt bruger.

I forhold til coronavirus/covid-19 arbejdes der fortsat under de iværksatte tiltag for at begrænse risikoen for smittespredning. Der er fortsat ikke kendte tilfælde på basen.

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Der er fortsat ikke konstateret danske soldater smittet med coronavirus/covid-19 på basen.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.

Bidraget, som primært har haft base på Al Asad-luftbasen i Irak, er i færd med at lukke ned, så Danmark er klar til at overtage NATO Mission Irak fra december 2020. Operatørbidraget fortsætter i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag fastholdes i Operation Inherent Resolve.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her. 

Operation Barkhane – Mali
De to danske helikoptere og bidraget på 70 mand støtter fortsat operation Barkhane ud fra basen i Gao, Mali.

Helikopterbidraget har i den forgangne uge flyttet 1.119 kilo gods og 57 passagerer.

Torsdag ankom første rotationsfly til Gao med personel, som på grund af coronavirus/covid-19 situationen var i 14 dages karantæne på Flyvestation Karup forud for afrejse.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her. 

Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
Denne uge har Hercules-flybidraget, som befinder sig i Mali som støtte til FN’s fredsbevarende mission, har haft enkelte rotationer i løbet af ugen. Samtidig har bidraget modtaget reservedele, så C-130 flyet fortsat kan holdes operativt.

Da coronavirus/covid-19 stadig er under udvikling i Mali var der ligeledes medbragt værnemidler (mundbind), som skal anvendes, når der er kontakt med personer udenfor den danske lejr Camp Bifrost. I ugens løb er der iværksat flere tiltag, som skal minimere risikoen for at coronavirus/covid-19 spreder sig til Camp Bifrost. 

De danske soldater har desuden i ugens løb deltaget i en øvelse med deres norske kolleger med det formål at træne at imødegå angreb på deres lejrområde og evakuere sårede personer. 


Danske soldater i lejren har under øvelsen har kastet sig ned på jorden, da alarmen for muligt morter- eller raketangreb lyder i højttaleranlægget.

I ugen er der i alt transporteret 36 ton gods samt 3 passagerer. 


Et pansret køretøj fastspændt til transport i Hercules-flyet.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.  

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her. Resolute Support – Afghanistan

Coronavirus/covid-19 restriktioner har medført, at flere danske soldater er blevet sendt midlertidigt hjem fra missionen for at mindske mængden af potentielt smittede. Resolute Support-missionen er meget opmærksom på at undgå et udbrud, hvilket indtil nu er lykkedes. Antallet af soldater, der er testet positiv for coronavirus/covid-19, er fortsat lavt, og smitten er inddæmmet.

Der er fortsat ikke konstateret smittede danskere.

Der er uddelt over hundrede advarsler for ikke at overholde coronavirus/covid-19 restriktionerne i Hamid Karzai International Airport North. Det er det danske militærpolitibidrag, som sørger for, at soldaterne fortsat holder to meters afstand og bærer maske i spisefacilliterne. Samtidig har danskerne gennemført kontrol af ID 2.117 gange.


Dansk militærpoliti i gang med at notere oplysninger om folk, der ikke har overholdt coronavirus/covid-19-restriktionerne.

Det danske sprængstofhundebidrag har i løbet af ugen gennemført afsøgning af 43 personbiler og 17 lastbiler. De har desuden støttet med patruljering i lejren.


Den danske sprængstofhund og hundefører i gang med afsøgning af en lastbil.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her. 

Enhanced Forward Presence - det fremskudte danske bidrag i Estland
Den store estiske feltøvelse Spring Storm 2020 med efterfølgende skarpskydning er i gang i det centrale Estland. Den britiskledede kampgruppe, hvori de danske soldater indgår, har på øvelsen rollen som fjendestyrke. Estiske enheder og enheder med værnepligtige soldater har trænet intensivt op til øvelsen, som er en vigtig del af deres uddannelse.

Normalt foregår Spring Storm på tværs af hele Estland, men på grund af coronavirus/covid-19 har man begrænset øvelsen geografisk til det store, militære øvelsesterræn nær basen i Tapa, hvor de danske soldater bor. 


Et sløret, dansk infanterikampkøretøj på øvelsen Spring Storm.

Når de estiske soldater møder de danske og kæmper om terrænet i øvelsesområdet, sker det med brug af løs ammunition, attrapminer og simulerede artilleri- og flyangreb. Det er hensigten, at øvelsen, der forløber over flere uger, skal træne alle led i kommandokæden, fra den enkelte soldat og til cheferne for styrkerne og deres stabe.

 


Føreren giver instrukser til sine soldater.

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her. Kosovo Force (KFOR) – Kosovo
Resultatet af coronavirus/covid-19 testen på sidste mand ved Film City-lejren uden for Pristina er kommet tilbage. Hans test var negativ. Personellet skal testes ad to omgange efter karantæne. Svaret på test nummer to forventes senere på ugen.

Siden sidste Mission Update er bemandingen på Camp Marechal De lattre de Tassigny, hvor det danske hovedbidrag står for sikkerheden, blevet udskiftet. I forbindelse med deres ankomst til Kosovo blev hele holdet testet for coronavirus/covid-19, da de ankom til lufthavnen. Alle soldater er testet negative og har nu overtaget vagten.

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan.

Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.