[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget – Irak
En stor del af det danske materiel på Al Asad-luftbasen i Irak er ved at være pakket sammen og klart til at blive sendt til enten Danmark eller Kuwait, hvor det skal opbevares indtil Danmark overtager opgaven med at lede NATO’s træningsmission i Bagdad.

Opgaven for de tilbageværende danske soldater er fortsat at nedbygge og pakke, så materiellet kan transporteres ud af landet og områderne, de danske styrker har anvendt, kan overdrages.

Senest er de tilbageværende danske soldater planmæssigt rykket sammen på endnu mindre plads, så flere områder kan overdrages til de amerikanske koalitionspartnere, der driver koalitionens del af luftbasen. Samtidig er også indkvarteringstelte blevet pakket sammen.

I forhold til coronavirus/covid-19 arbejdes der fortsat under de iværksatte tiltag for at begrænse risikoen for smittespredning. Der er fortsat ikke kendte tilfælde på basen.


Foto: Indkvarteringsteltene er konstrueret til at kunne anvendes under alle klimaforhold.


Foto: Arbejdet med at nedtage, adskille og nedpakke de store værkstedstelte er stadig i gang.

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve:
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.
Bidraget, som primært har haft base på Al Asad-luftbasen i Irak, er i færd med at lukke ned, så Danmark er klar til at overtage NATO Mission Irak fra december 2020. Operatørbidraget fortsætter i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag fastholdes i Operation Inherent Resolve.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her. 


Operation Barkhane – Mali
De to danske helikoptere og bidraget på 70 mand støtter fortsat operation Barkhane ud fra basen i Gao, Mali.


Foto: Begge helikoptere på mission til støtte for franskmændene. Niger-floden i baggrunden.

Helikopterbidraget har i den forgangne uge flyttet 1384 kg gods og 40 passagerer samt afsluttet et 200 timers eftersyn på det ene af helikopterstellene.


Foto: De to EH101 helikoptere i flyfeltet i Gao.


Foto: Et større 200-timers eftersyn skal i gang på det ene af helikopterstellene.


Foto: En støvstorm rejser sig over lejren i Gao.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her. 


Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
Hercules-bidraget blev sidste uge forlænget i cirka to måneder, indtil medio juli.

Forlængelsen har medført en del planlægning i forhold til FN, men også internt i transportfly-bidraget, hvor der vil være mindre personeludskiftninger.

Den norske lejrsektion skifter også deres personel og pga. karantæneregler betyder det, at Camp Bifrost i de kommende uger bliver inddelt i tre personelgrupper, som skal kunne opholde sig i lejren uden tæt kontakt.

I ugen er der i alt transporteret 41 ton gods.


Foto: C-130 Hercules parkeret i Timbuktu i forbindelse med en af bidragets transportflyvninger.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her. 


Resolute Support – Afghanistan
Tirsdag den 12. maj angreb en gruppe terrorister et hospital med en fødeklinik i den vestlige del af Kabul. Angrebet resulterede i ca. 24 døde, heraf enkelte spædbørn. Det danske sikrings- og eskortebidrag blev indsat for at støtte de afghanske sikkerhedsstyrker.

Danskerne sikrede området, mens de afghanske specialstyrker nedkæmpede terroristerne inde i hospitalet. De danske soldater var ikke direkte involveret i kamphandlingerne.

Det danske sikrings- og eskortebidrag er fortsat på beredskab og klar til at blive indsat med kort varsel, såfremt afghanerne får behov for støtte i Kabul.

De afghanske kadetter på den afghanske officersskole er fortsat hjemsendt af hensyn til at begrænse smitten fra coronavirus/covid-19. I mellemtiden er de danske mentorer i gang med at forberede sig på rådgive de afghanske undervisere.

Coronavirus/covid-19 smitten internt i Resolute Support lejrene er fortsat under kontrol, og man fastholder de mange restriktioner for at mindske faren for et udbrud. Der er ikke konstateret nogen smittede danskere.


Foto: De pansrede køretøjer står klar til at blive indsat.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 140 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her. 


Enhanced Forward Presence - det fremskudte danske bidrag i Estland
Den nationale nødsituation på grund af coronavirus/covid-19 ophæves i Estland den 18. maj. Det betyder at mange, men ikke alle, restriktioner lempes. Forsamlingsforbuddet på højst to personer i det offentlige rum fastholdes stadig.

Til gengæld frafaldes kravet om karantæne ved indrejse i Estland. Det betyder, at den britisk ledede kampgruppe, som de danske soldater indgår i, nu kan gennemføre aktiviteter i hele missionsområdet, som også omfatter de øvrige baltiske lande samt Polen.
Det betyder også at transport til og fra Danmark, eksempelvis i forbindelse med udskiftning af personel, bliver mindre besværlig. Indtil videre er der dog ingen ændringer for dansk personel i forhold til de gældende procedurer.

På kasernen i Tapa gennemfører soldaterne i øjeblikket uddannelse samtidig med at der klargøres til skarpskydningstræning i næste uge. Den øgede bevægelsesfrihed betyder også, at soldaterne nu har mulighed for at bevæge sig uden for kasernen, når de ikke har tjenstlige opgaver.


Foto: Marchtræning i terrænet.

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her.